امروز : شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/15
67 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/25
47 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/30
22 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/15
37 روز مانده
شهر برگزاری :
وبینار
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/15
67 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/25
47 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/12
94 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/11/28
80 روز مانده
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/25
17 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/20
12 روز مانده
شهر برگزاری :
وبینار
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/08/25
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/08/01
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/06/11
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/06/05
پایان یافته
شهر برگزاری :
استرالیا، سیدنی، Mantra Chatswood
تاریخ برگزاری همایش :
1399/06/31
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/06/25
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران در محل دانشگاه تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/10
62 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/30
52 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/08/07
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/08/03
پایان یافته
شهر برگزاری :
گرجستان- تفلیس- آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/15
67 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/25
47 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/20
72 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/15
37 روز مانده
شهر برگزاری :
وبینار