امروز : پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/09
38 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/01
30 روز مانده
شهر برگزاری :
همدان
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/09
38 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/01
30 روز مانده
شهر برگزاری :
همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/09
98 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/25
84 روز مانده
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/10/25
84 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/11
70 روز مانده
شهر برگزاری :
استان همدان
تاریخ برگزاری همایش :
1399/08/25
24 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/08/01
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/31
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/04/31
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/06/11
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/06/05
پایان یافته
شهر برگزاری :
استرالیا، سیدنی، Mantra Chatswood
تاریخ برگزاری همایش :
1399/06/31
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/06/25
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران در محل دانشگاه تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/08/07
6 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/08/03
2 روز مانده
شهر برگزاری :
گرجستان- تفلیس- آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/06/31
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/06/25
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/22
51 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/10
39 روز مانده
شهر برگزاری :
همدان
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/22
51 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/10
39 روز مانده
شهر برگزاری :
همدان