امروز : جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/23
15 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/14
6 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/21
13 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/15
7 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/23
15 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/15
7 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/14
6 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/8
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/01/25
47 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1400/01/15
37 روز مانده
شهر برگزاری :
وبینار
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/21
13 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/15
7 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/25
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/11/20
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/23
15 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/15
7 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/12
4 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/15
پایان یافته
شهر برگزاری :
به صورت غیر حضوری
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/07
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/11/30
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/03/20
104 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/29
21 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/20
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/15
پایان یافته
شهر برگزاری :
وبینار