امروز : جمعه ۲۶ دی ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/15
19 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/10
پایان یافته
شهر برگزاری :
وبینار
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/24
58 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/10
44 روز مانده
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/13
47 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/20
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/15
19 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/25
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/25
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/20
پایان یافته
شهر برگزاری :
وبینار
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/08/25
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/08/01
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/20
54 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/20
54 روز مانده
شهر برگزاری :
.
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/20
54 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/06
40 روز مانده
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/10
14 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/30
4 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/08/07
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/08/03
پایان یافته
شهر برگزاری :
گرجستان- تفلیس- آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/20
24 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/15
پایان یافته
شهر برگزاری :
وبینار
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/23
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/20
پایان یافته
شهر برگزاری :
وبینار