امروز : چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
اطلاعیه ها
مرکز بین الملل همایشها
فرهنگیان
علمی کاربردی
انجمن علمی
کشاورزی
مهندسی
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/10
10 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/11/30
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/09/27
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/09/20
پایان یافته
شهر برگزاری :
اصفهان
تاریخ برگزاری همایش :
1396/08/25
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1396/04/05
پایان یافته
شهر برگزاری :
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1397/12/15
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1397/11/10
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1396/07/20
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1396/07/20
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/16
16 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/12/02
2 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران در محل دانشگاه تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1397/10/22
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1397/10/08
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1397/12/16
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1397/11/29
پایان یافته
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/08/22
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/06/15
پایان یافته
شهر برگزاری :
شیراز بلوار چمران خیابان نیایش مجتمع ولایت
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1397/04/07
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1397/03/19
پایان یافته
شهر برگزاری :
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1396/09/19
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1396/09/19
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1397/02/10
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1396/12/20
پایان یافته
شهر برگزاری :
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری