امروز : چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/30
137 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/30
137 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/30
137 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/30
137 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/10/03
140 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/06/28
44 روز مانده
شهر برگزاری :
مشهد،جلال آل احمد۶۴، دانشگاه صنعتی سجاد
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/08/07
84 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/08/07
84 روز مانده
شهر برگزاری :
گرجستان- تفلیس- آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/31
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/04/31
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/03/27
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/02/28
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/06/31
47 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/06/25
41 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران در محل دانشگاه تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/11
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/03/25
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران در محل دانشگاه تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/06/31
47 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/06/25
41 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/03/16
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/03/03
پایان یافته
شهر برگزاری :
گرجستان تفلیس دانشگاه جرجیا
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/10/16
153 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/06/30
46 روز مانده
شهر برگزاری :
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
تاریخ برگزاری همایش :
1399/05/20
5 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/05/20
5 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران