امروز : جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
هفتمین همایش ملی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلام
تاریخ برگزاری همایش :
1401/03/25
26 روز مانده تا برگزاری همایش
مهلت ارسال مقالات :
1401/02/31
1 روز مانده تا مهلت ارسال مقالات
برگزارکنندگان :
مرکز بین المللی همایش ها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام - موسسه آموزش عالی ادیب مازندران
مکان برگزاری :
-
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
ملی
گروه بندی :


محورهای کنفرانس :
مدیریت ورزشی

مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی  - صنعت و اقتصاد در ورزش- مدیریت اوقات فراغت ورزشی و تفریحی - مدیریت راهبردی و سازمان‌های ورزشی - مدیریت رسانه ‌های ورزشی - مدیریت رویدادهای ورزشی - مدیریت بازاریابی ورزشی - مدیریت رفتار سازمانی در ورزش - کارآفرینی و ورزش - سبکهای مدیریت در در ورزش - حقوق ورزشی - اخلاق ورزشی - سایر مباحث مرتبط با مدیریت ورزشی

 

فیزیولوژی ورزشی

قلب و عروق و تنفس - بیوشیمی و متابولیسم ورزشی - ایمونولوژی ورزشی - تغذیه ورزشی - فیزیولوژی عصبی و عضلانی - فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی - فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی - فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض - فیزیولوژی ورزشی کاربردی - علم تمرین - ورزش و مدیریت بیماری ها - سایر مباحث مرتبط با فیزیولوژی ورزشی


روانشناسی ورزشی
سلامت روانی در ورزش - روانشناسی تمرینات و مسابقات - آموزش و پژوهش در روانشناسی ورزشی - سایر مباحث مرتبط با روانشناسی ورزشی


آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تمرین درمانی و حرکات اصلاحی - امداد ورزشی - تربیت بدنی ویژه(ورزش معلولین و جانبازان) - آسیب شناسی و پیشگیری از آسیب - یادگیری حرکتی - سایر مباحث مرتبط با آسیب شناسی ورزشی


رفتار حرکتی

رشد حرکتی - یادگیری حرکتی - آموزش تربیت بدنی - کنترل حرکتی - سایر مباحث مرتبط با رفتار حرکتی ورزشی


محورهای ویژه

اسلام و تربیت بدنی - فرهنگ در ورزش - اخلاق ورزشی - مهندسی و بیومکانیک ورزشی و زیرگروه های مرتبط  - فناوری ورزشی - عملکرد ورزرشی - مهندسی ورزش - حقوق ورزشی و جامعه شناسی ورزشی - ورزش و مطالعات بین رشته ای - ورزش آموزشی - استعدادیابی در ورزش - ورزش در دوران کرونا - توسعه ی ورزش در مدارس و دانشگاه هاکلمات کلیدی :
علوم ورزشی - ورزش در کرونا - مدیریت ویرزشی - فیزیولوژی ورزشی - روانشناسی ورزشی - آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - رفتار حرکتی -


تلفن دبیرخانه :
02177891053
مسئول دبیرخانه :
-