امروز : دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، خلاقیت و نوآوری
تاریخ برگزاری همایش :
1398/06/30
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/06/26
پایان یافته
برگزارکنندگان :
موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی
مکان برگزاری :
شیراز
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
بین المللی


محورهای کنفرانس :
مدیریت
 • مدیریت
 • مدیریت استراتژیک
 • مدیریت بیمه
 • چالش های فرا روی مدیریت و افق های نوین در مدیریت
 • مدیریت استعداد در مدیریت تحول
 • مدیریت بازرگانی
 • یادگیری سازمانی
 • مدیریت کسب و کار و تجارت الکترونیک
 • مدیریت مالی سازماندهی و اصلاح روش ها و تشکیلات
 • سایر موضوعات مرتبط با مدیریت
 • مدیریت و کارآفرینی
 • مدیریت اجرایی
 • مدیریت دانش
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت صنعتی
 • بررسی تاثیرات توانمند سازی سرمایه انسانی
 • مدیریت گردشگری و جهانگردی
کارآفرینی
 • تمامی محورهای مرتبط با کارآفرینی
تجاری سازی و فروش محصولات (آموزشی، پژوهشی، فناوری)
 • تمامی محورهای مرتبط باتجاری سازی و فروش محصولات (آموزشی، پژوهشی، فناوری)
مدیریت در شرکت های(کسب وکارهای) کوچک و متوسط
 • تمامی محورهای مرتبط با مدیریت در شرکت های(کسب وکارهای) کوچک و متوسط
خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی
 • تمامی محورهای مرتبط با خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی
ارتباط کارآفرینی با رشته های مختلف دانشگاهی
 • تمامی محورهای مرتبط با ارتباط کارآفرینی با رشته های مختلف دانشگاهی
اشتغال
 • تمامی محورهای مرتبط با اشتغال


کلمات کلیدی :
کنفرانس


تلفن دبیرخانه :
۰۷۱۳۸۴۳۲۳۴۹
مسئول دبیرخانه :
دکتر علیرضا شاهی