امروز : یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی و علوم غذایی
تاریخ برگزاری همایش :
1398/08/02
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/07/28
پایان یافته
برگزارکنندگان :
موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی
مکان برگزاری :
شیراز
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
بین المللی


محورهای کنفرانس :
مهندسی کشاورزی
 • توسعه روستایی
 • مهندسی فضای سبز
 • مهندسی مدیریت ساخت
 • بیوتکنولوژی کشاورزی
 • مهندسی میکانیک بیو سیستم
 • مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
 • مهندسی مکانیک خاک و پی
 • زراعت و اصلاح نباتات
 • علوم و مهندسی آب
 • مدیریت کشاورزی
 • مهندسی تولیدات گیاهی
 • اقتصاد کشاورزی
 • بیماری شناسی گیاهی
 • علوم باغبانی
 • علوم دام و طیور
 • ترویج و آموزش کشاورزی
 • حشره شناسی کشاورزی
 • علوم خاک
علوم و صنایع غذایی
 • نانو تکنولوژی و نانوبیو تکنولوژی در صنایع غذایی
 • میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی در صنایع غذایی
 • مهندسی مواد و طراحی خطوط صنایع غذایی
 • راهکارهای کاهش مصرف انرژی در صنایع غذایی
 • فرمولاسیون مواد غذایی
 • صنایع فراورده های گوشتی
 • صنایع فراورده های غلات
 • صنایع بسته بندی موادغذایی
 • صنایع فراورده های لبنی
 • صنایع روغن
 • سایر محورهای مرتبط با علوم و صنایع غذایی


کلمات کلیدی :
کنفرانس


تلفن دبیرخانه :
۰۷۱۳۸۴۳۲۳۴۹
مسئول دبیرخانه :
دکتر علیرضا شاهی