امروز : یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
همایش ملی اکوتوریسم، فرهنگ و توسعه گردشگری
تاریخ برگزاری همایش :
1398/09/14
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/07/30
پایان یافته
برگزارکنندگان :
موسسه آموزش عالی بینالود مشهد و انجمن علمی طبیعت گردی ایران
مکان برگزاری :
مشهد
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
ملی


محورهای کنفرانس :

گردشگری، اکوتوریسم و توسعه شهری و روستایی
   - گردشگری و جهانی شدن
   - گردشگری و آمایش سرزمین
   - گردشگری و توسعه شهری و روستایی
   - اکوتوریسم و توسعه منطقه ای

   - گردشگری و اکوتوریسم؛ اسنادبالادستی و فرودستی

 

 - گردشگری، اکوتوریسم، مدیریت و بازاریابی
   - اکوتوریستم و فرصت های کسب و کار
   - اکوتوریسم، فناوری اطلاعات و استارتاپ ها
   - مشتری مداری در بازاریابی اکوتوریسم
   - بازارهای هدف در اکوتوریسم
   - نقش کار آفرینی در حوزه اکوتوریسم
   - فناوری اطلاعات در گردشگری

 - گردشگری، اکوتوریسم و توسعه اجتماعی- اقتصادی

   - اکوتوریسم و آداب و رسوم جوامع محلی
   - اکوتوریسم و درآمدهای پایدار از حوزه گردشگری
   - اکوتوریسم و توانمند سازی جوامع محلی
   - گردشگری و صنایع دستی

 - گردشگری، اکوتوریسم و معماری

   - اقامتگاه های بوم گردی و معماری بومی
   - گردشگری و منظر شهری و روستایی
   - معماری و گردشگری پایدار
   - معماری و توسعه صنعت گردشگری

 - گردشگری، اکوتوریسم و محیط زیست

   - اکوتوریسم و مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست در ایران

   - اکوتوریسم، میراث طبیعی و حفاظت از محیط زیست

   - اکوتوریسم؛ فرصت ها و چالش های زیست محیطی 

   - گردشگری و محیط زیست؛ تعامل یا تقابل

   - اکوتوریسم و انرژی‌های پاک

   - مدیریت پسماند و گردشگری

   - تنوع زیستی و گردشگر

 

گردشگری، اکوتوریسم و فرهنگ فلسفه محیط زیست

   - گردشگری فرهنگی؛ حفاظت و توسعه زیست بوم

   - رویکردهای نوین در ارتقاء فرهنگ زیست محیطی

   - مولفه ها و ظرفیت های فرهنگی در رشد و توسعه گردشگری 

   - رهیافت های تحول آفرین فرهنگی در اکوتوریسم

   - اکوتوریسم؛ آموزش و یادگیری 

   - تقابل فرهنگ ها دراکوتوریسم

  

گردشگری، اکوتوریسم، اخلاق و حقوق

   - اخلاق زیست محیطی

   - گردشگری معنوی و اخلاقی

   - مولفه های معنویت در گردشگری اخلاقی

   - حقوق گردشگر و محیط زیست

 

سایر محورها و مطالب مرتبط دیگر
   - گردشگری سلامت
   - گردشگری ورزشی
   - نقش حسابداری در توسعه گردشگری
   - نقش زبان و ارتباطات در گردشگری
   - اثرات گردشگری بر سلامت روان و رفتار گردشگرکلمات کلیدی :
گردشگری، اکوتوریسم و توسعه شهری و روستایی مدیریت و بازاریابی توسعه اجتماعی- اقتصادی معماری محیط زیست فرهنگ فلسفه محیط زیست


تلفن دبیرخانه :
05134230561 داخلی 109
مسئول دبیرخانه :
دبیرخانه