امروز : پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
دومين كنفرانس بين المللي مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي
تاریخ برگزاری همایش :
1398/09/28
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/09/20
پایان یافته
برگزارکنندگان :
دانشگاهها و انجمن هاي علمي
مکان برگزاری :
دانشگاه تهران
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
بین المللی


محورهای کنفرانس :

                محورهاي دومين كنفرانس بين المللي مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي

* مفاهيم، تئوري ها و نظريات علمي در حوزه مطالعات بين رشته اي مديريت و مهندسي

* مطالعات مديريت و مهندسي مبتني بر آموزه هاي ديني

* مطالعات بين رشته اي و توسعه علمي و كارآفريني كشور

* مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي جهت توسعه و بهبود مديريت بحران در كشور

* مطالعات بين رشته اي مديريت و مهندسي محيط زيست و منابع طبيعي

* مطالعات بين رشته اي مديريت و مهندسي فناوري اطلاعات، مديريت فضاي سايبري و دولت الكترونيك

* مطالعات بين رشته اي مديريت شهري و مهندسي ساخت، سازه و تاسيسات، طراحي مبلمان شهري

* مطالعات بين رشته اي مديريت و مهندسي صنايع، ساخت داخل و مديريت و انتقال تكنولوژي

* مطالعات بين رشته اي مديريت و بازاريابي داخلي و بين المللي

* مطالعات مديريت و صنعت خودرو

* مطالعات بين رشته اي مديريت و مهندسي در حوزه گردشگري

* مطالعات مديريت، رياضي و آمار

* مطالعات مديريت، هنر و معماري

* ساير موضوعات مرتبط با مدیریت، علوم انساني و مهندسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محورهاي دومين كنفرانس بين المللي مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي

* مفاهيم، تئوري ها و نظريات علمي در حوزه مطالعات بين رشته اي مديريت و مهندسي

* مطالعات بين رشته اي و توسعه علمي و كارآفريني كشور

* مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي جهت توسعه و بهبود مديريت بحران در كشور

* مطالعات بين رشته اي مديريت و مهندسي در راستاي مديريت موثر محيط زيست و منابع طبيعي

* مطالعات بين رشته اي مديريت و مهندسي در راستاي مهندسي فناوري اطلاعات، مديريت فضاي سايبري و دولت الكترونيك

* مطالعات بين رشته اي مديريت و مهندسي در حوزه مديريت ساخت، معماري و طراحي مبلمان شهري

* مطالعات بين رشته اي مديريت و مهندسي همسو با توسعه صنايع، ساخت داخل و مديريت و انتقال تكنولوژي

* مطالعات بين رشته اي مديريت و بازاريابي داخلي و بين المللي

* مطالعات بين رشته اي مديريت و مهندسي در حوزه گردشگري

   * ساير موضوعات مرتبط با مدیریت، علوم انساني و مهندسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محورهاي اولين كنفرانس بين المللي مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي

محورهاي مديريت

محورهاي مهندسي

محورهاي علوم انساني

مجموعه مديريت:

مدیریت دولتی، مديريت بازرگانی، مديريت خدمات بهداشتي و بيمارستاني، مديريت گردشگري و هتلداري، مديريت دانش، مديريت فرهنگي، مديريت صنعتی، مديريت کارآفرینی، مديريت آموزشی، مديريت منابع انساني، مديريت بیمه، مديريت تشكيلات و روشها، مديريت انتقال تكنولوژي، مديريت منابع اطلاعاتي، مديريت اجرايي، مديريت استراتژي هاي توسعه صنعتي، مديريت تكنولوژي، مديريت توليد، مديريت تحقيق در عمليات، مديريت تحول، مديريت بازاريابي داخلي، مديريت بازاريابي بين الملل، مديريت مالي، مديريت بازار، مديريت آموزش عالي

مديريت محيط زيست

مديريت بحران و سوانح طبيعي

مدیریت گردشگري و هتلداري

مدیریت بیمه

مديريت فناوري اطلاعات، سايبر و جنگ سايبري

مديريت شهري، بافت هاي فرسوده، معماري شهري

مديريت منابع آب

ساير موضوعات مرتبط با مدیریت

مهندسي عمران

مهندسي كشاورزي

مهندسي مكانيك

مهندسي معدن

مهندسي متالوژي

مهندسي هوافضا

مهندسي نفت

مهندسي صنايع غذايي

مهندسي آب و فاضلاب

مهندسي هسته اي

مهندسي شيمي

مهندسي پتروشيمي

مهندسي فناوري اطلاعات و ارتباطات

مهندسي كامپيوتر

مهندسي سازه و تاسيسات

مهندسي معماري و شهرسازي

مهندسي خودرو

مهندسي برق

مهندسي صنايع

مهندسي ژنتيك و اصلاح نباتات

مهندسي پزشكي

علوم رياضي و آمار

ساير موضوعات مرتبط با مهندسي

حقوق و الهيات

اقتصاد و اقتصاد مقاومتي

روان شناسي و علوم تربيتي

حسابداري

زبان و ادبيات فارسي

زبان و ادبيات عرب

زبان و ادبيات خارجي

علوم اجتماعي

جامعه شناسي

مطالعات خانواده

مطالعات جوانان

علوم ورزشي

هنر

صنايع دستي

پژوهش هنر

تاريخ ايران و باستان

تاريخ اسلام

علوم سياسي

ساير موضوعات مرتبط با علوم انساني

 کلمات کلیدی :
مديريت، مهندسي، بين رشته اي


تلفن دبیرخانه :
02144861157
مسئول دبیرخانه :
احمدي