امروز : پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
پانزدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
تاریخ برگزاری همایش :
1398/08/28
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/07/20
پایان یافته
برگزارکنندگان :
مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی
مکان برگزاری :
مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
بین المللی


محورهای کنفرانس :

- تازه های فرایندهای منابع انسانی

- منابع انسانی و چابکی سازمان

- جانشین پروری و مسئولیت پذیری جوانان

- مدیریت منابع انسانی، فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای

- نقش مدیریت منابع انسانی در رونق تولید، توسعه اشتغل و رقابت پذیری

- مدیریت منابع انسانیمبتنی بر مقتضیات زمان ( رکود.تحریم.شرایط پیچیده محیطی )

- جذب، توسعه، نگهداشت و خروج سرمایه های انسانی در کسب و کارهای دانش بنیان

- مدیریت سرمایه های اجتماعی ( امید، اعتماد و مشارکت )

- توسعه منابع انسانی و توسعه پایدار

- سرمایه انسانی جهانی / جهانی شدن

- مدیریت منابع انسانی نقش مشترک تمام مدیران

- آینده پژوهی منابع انسانی و تحول دیجیتالکلمات کلیدی :
مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی سازمان مدیریت صنعتی کنفرانس توسعه منابع انسانی همایش سمینار اجاره فضا آموزشی اجاره سالن همایش


تلفن دبیرخانه :
88604315
مسئول دبیرخانه :
دبیر علمی: سرکار خانم دکتر جزنی - دبیر اجرایی: سرکار خانم توران توانگر