امروز : پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
سومین همایش بین المللی وششمین همایش ملی پژوهش و مطالعات علوم انسانی و اسلامی
تاریخ برگزاری همایش :
1398/08/28
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/08/25
پایان یافته
برگزارکنندگان :
موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی
مکان برگزاری :
شیراز
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
ملی


محورهای کنفرانس :
علوم انسانی
 • علوم اجتماعی
 • علوم سیاسی
 • فقه و حقوق
 • تاریخ و تمدن
 • حسابداری
 • روانشناسی
 • آموزش و پرورش و تحول بنیادین در علوم انسانی
 • جغرافیا
 • کتابداری
 • فلسفه و کلام
 • علوم تربیتی
 • اخلاق
 • سایر مباحث مرتبط با علوم انسانی
 • اقتصاد
 • ادیان و عرفان
 • تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • مدیریت
 • علوم قرانی و حدیث
 • زبان و ادبیات فارسی، انگلیسی و عربی
علوم اسلامی
 • علوم قرانی و حدیث
 • الهیات و معارف اسلامی
 • فقه و حقوق اسلامی
 • فلسفه اخلاق و تربیت اخلاقی
 • اسلام و مبانی علوم انسانی
 • اقتصاد اسلامی
 • تعلیم و تربیت اسلامی
 • جامعه شناسی و ارتباطات اسلامی
 • روانشناسی اسلامی
 • علوم سیاسی اسلامی
 • مدیریت اسلامی
 • هنر و معماری اسلامی
 • سایر مباحث مرتبط با علوم اسلامی
 
 


کلمات کلیدی :
کنفرانس


تلفن دبیرخانه :
۰۷۱۳۸۴۳۲۳۴۹
مسئول دبیرخانه :
دکتر علیرضا شاهی