امروز : پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
تاریخ برگزاری همایش :
1398/08/30
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/08/27
پایان یافته
برگزارکنندگان :
موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی
مکان برگزاری :
شیراز
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
بین المللی


محورهای کنفرانس :
روانشناسی
 • خانواده درمانی
 • پرستاری
 • روانشناسی اسلامی
 • اعتیاد
 • روانشناسی عمومی
 • روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
 • روانشناسی صنعتی و سازمانی
 • روانشناسی شخصیت
 • مشاوره
 • روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
 • سنجش و اندازه گیری (روان سنجی)
 • روانشناسی تربیتی
 • روانشناسی بالینی
 • روانشناسی سلامت
 • روانپزشکی
 • و سایر زمینه های مرتبط با روانشناسی
 • روان پرستاری
 • روانشناسی ورزش
 • علوم اعصاب
علوم تربیتی
 • برنامه ریزی درسی
 • فلسفه تعلیم و تربیت
 • آموزش در پرورش ابتدایی
 • آموزش و پرورش
 • برنامه ریزی آموزشی
 • تعلیم و تربیت اسلامی
 • آموزش پیش دبستانی
 • تکنولوژی آموزشی
 • برنامه ریزی درسی
 • تحقیقات آموزشی
 • مدیریت آموزشی
 • آموزش الکترونیک
 • اخلاق اسلامی
 • تعلیم و تربیت در اسلام
 • و سایر زمینه های مرتبط با علوم تربیتی
سبک زندگی
 • سبک زندگی زیست محیطی
 • سبک زندگی سلامت محور
 • سبک زندگی معنوی
 • سبک زندگی ایرانی
 • سبک زندگی مصرفی
 • سبک زندگی جمعیتی
 • سبک زندگی اقتصادی
 • علوم اجتماعی
 • پژوهشگری اجتماعی
 • جامعه شناسی
 • جامعه شناسی دینی
 • جزا و جرم شناسی
 • علوم ارتباطات اجتماعی
 • مطالعات زنان و خانواده
 • مردم شناسی
 • جمعیت شناسی
 • مددکاری اجتماعی
 • برنامه ریزی رفاه اجتماعی
 • مطالعات راهبردی فرهنگ
 • مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی
 • سبک زندگی، آسیب‌ها و حمایت‌های اجتماعی
 • زنان سرپرست خانوار، آسیب‌ها، چالش‌ها و راه‌کارها
 • سبک زندگی اسلامی و توانمندسازی ایتام
 • سبک زندگی اسلامی و سالمندان
 • سبک زندگی اسلامی و حمایت از بیماران ناتوان
 • سبک زندگی اسلامی و راه‌کارهای مقابله با طلاق
 • سبک زندگی اسلامی و راه‌کارهای مقابله با اعتیاد به مواد مخدر
 • سبک زندگی اسلامی و راه‌کارهای مقابله با ضعف در صله‌ی ‌رحم
 • سبک زندگی اسلامی و راه‌کارهای مقابله با کمک نکردن و عدم تکریم والدین
 • سبک زندگی و مدیریت فرهنگی خانواده
 • شاخص‌ها، بایدها و نبایدهای سبک زندگی اسلامی- ایرانی
 • آموزش سبک زندگی اسلامی در خانواده (بایسته‌ها، موانع و راه‌کارها)
 • مقایسه‌ی سبک زندگی اسلامی با سبک زندگی غربی
 • راه‌کارهای توانمندسازی فرهنگی مبتنی بر سبک زندگی اسلامی
 • سبک زندگی اسلامی و مؤلفه‌های حفظ کرامت زن
 • سبک زندگی اسلامی و عفت و غیرت دینی
 • سبک زندگی اسلامی و نقش و جایگاه مادر در خانواده
 • شاخص‌ها و ویژگی‌های پرورش و تربیت فرزندان در سبک زندگی اسلامی
 • سبک زندگی اسلامی و اوقات فراغت
 • نقش مشاوره در تبیین سبک زندگی اسلامی
 • الزامات مدیریت فرهنگی خانواده مبتنی بر سبک زندگی اسلامی
 


کلمات کلیدی :
کنفرانس


تلفن دبیرخانه :
۰۷۱۳۸۴۳۲۳۴۹
مسئول دبیرخانه :
دکتر علیرضا شاهی