امروز : یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
پنجمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش با محوریت توسعه پایدار
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/15
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/10/20
پایان یافته
برگزارکنندگان :
مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
مکان برگزاری :
شیراز
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
بین المللی
گروه بندی :


محورهای کنفرانس :

1 ) آموزش و پرورش و توسعه پایدار:
1-1) آموزش الکترونیک و فناوری های نوین آموزشی
2-1) آموزش و پرورش (پیش دبستانی ،دبستانی،تطبیقی)
3-1) مشاوره و راهنمایی(شغلی،خانواده،توانبخشی)
4-1) مدیریت تحقیقات و تکنولوژی آموزشی
5-1) برنامه ریزی درسی و روش تدریس نوین
6-1) برنامه ریزی آموزشی و پیشرفت تحصیلی
7-1) مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
8-1) جامعه شناسی آموزش و پرورش

2) علوم تربیتی و توسعه پایدار:
1-2) تعلیم و تربیت دینی و ترویج فرهنگ اسلامی
2-2) روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
3-2) روانشناسی و آموزش کودکان و نوجوانان
4-2) روانشناسی عمومی و سلامت
5-2) روانشناسی فرهنگی و اسلامی
6-2) روانشناسی و مشاوره مدرسه
7-2) فلسفه تعلیم و تربیت
8-2) روانشناسی تربیتی

3) علوم انسانی و توسعه پایدار:
1-3) علوم مدیریت و حسابداری
2-3) مطالعات فرهنگی و هنری
3-3) الهیات و معارف اسلامی
4-3) حقوق و علوم سیاسی
5-3) زبان و ادبیات فارسی
6-3) تاریخ و جغرافیا

محورهای ویژه:
1) چالشها و راهکارهای بهبود سیستم مدیریت آموزشی در کل کشور
2) بررسی نقش معلمان در فرایند آموزش توسعه پایدار در کشور
3) بررسی نقش معلمان در تعلیم و تربیت  مدیران آینده  کشور
4) کمک به ایجاد زیر ساخت های توسعه علمی پایدار در کشورکلمات کلیدی :
آموزش و پرورش، مدیریت، تدریس، درسی، کنفرانس، علوم انسانی


تلفن دبیرخانه :
07132309166
مسئول دبیرخانه :
خانم حسینی