امروز : سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات روانشناسی
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/15
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/12/15
پایان یافته
برگزارکنندگان :
مرکز توانمندسازی مهارت های فرهنگی و اجتماعی
مکان برگزاری :
شیراز
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
ملی


محورهای کنفرانس :

1 ) توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی:
1-1) اخلاق اسلامي و مردم شناسی
2-1) حسابداری و علوم اقتصادی
3-1) علوم اجتماعی و  فرهنگی
4-1) الهیات و معارف اسلامی
5-1) پژوهش علوم اجتماعی
6-1) تعليم و تربيت اسلامي
7-1) مطالعات علوم سیاسی
8-1)  فلسفه تعلیم و تربیت
9-1) تاریخ و تمدن اسلامی
10-1) زبان و ادبیات فارسی
11-1) مطالعات فقه و حقوق
12-1) علوم مدیریت

2) توانمند سازی جامعه در حوزه روانشناسی:
1-2) تحقیقات و تکنولوژی آموزشی
2-2) روانشناسی خانواده و ازدواج
3-2) روانشناسی شخصیت
4-2) روانشناسی سلامت
5-2) مشاوره و راهنمایی
6-2) روانشناسی صنعتی
7-2) روانشناسی تربیتی
8-2) روانشناسی عمومی
9-2) برنامه ریزی درسی
10-2) آموزش الكترونيک
11-2) روانشناسی بالینی
12-2) آموزش و پرورشکلمات کلیدی :
علوم انسانی، مطالعات روانشناسی، توانمد سازی، تربیتی


تلفن دبیرخانه :
07132309166
مسئول دبیرخانه :
خانم حسینی