امروز : پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و مطالعات شهری
تاریخ برگزاری همایش :
1398/09/30
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/09/27
پایان یافته
برگزارکنندگان :
موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی
مکان برگزاری :
شیراز
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
بین المللی
گروه بندی :


محورهای کنفرانس :
مهندسی عمران
 • مهندسی ساخت و ساز و ساخت و ساز جاده و پل مهندسی
 • مهندسی ژئوتکنیک
 • مهندسی هیدرولیک
 • مهندسی پزشکی(بیوالکتریک)
 • مدیریت مهندسی
 • مهندسی زلزله
 • مهندسی ساحلی
 • مهندسی مواد
 • محاسبات محاسباتی در مهندسی عمران
مهندسی حمل و نقل
 • خرید، پردازش و انتشار اطلاعات ترافیکی
 • هدایت ترافیک و پیش بینی
 • کنترل ترافیک شهری و قیمت گذاری
 • ایمنی و انتشار خودرو
 • تشخیص الگو و پردازش تصویر
 • مدل سازی و شبیه سازی سیستم حمل و نقل
 • تشخیص خودکار حادثه و پاسخ اضطراری
 • سیستم حمل و نقل سه بعدی
 • حمل و نقل هوشمند و تدارکات
مهندسی معماری و برنامه ریزی شهري
 • طراحی معماری و نظریه ها
 • تئوری معماری
 • برنامه ریزی شهری و طراحی
 • علم فناوری ساختمان
 • طراحی هنری و معماری منظر
 • زیبایی شناسی و انرژی چشم انداز
 • حفاظت و تجهیزات
 • ساخت و ساز و منابع انرژی قابل تجدید
 • ساخت محیط زیست و کنترل هوشمند
 • زیرساخت های پایدار
مهندسی محیط زیست
 • علوم محیطی و بهداشت
 • محیط زیست و توسعه اجتماعی
 • محیط زیست و بازسازی اقتصادی
 • هزینه محیط زیست و آلودگی
 • فن آوری خالص محیط زیست
 • محیط زیست و تغییرات آب و هوایی
 • تامین آب و فاضلاب
 • ساخت و ساز سبز و حفاظت از محیط زیست


کلمات کلیدی :
کنفرانس


تلفن دبیرخانه :
۰۷۱۳۸۴۳۲۳۴۹
مسئول دبیرخانه :
دکتر علیرضا شاهی