امروز : پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
دومین همایش ملی جغرافیا محیط زیست امنیت و گردشگری
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/07
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/11/30
پایان یافته
برگزارکنندگان :
دانشگاه بزرگمهر قاینات
مکان برگزاری :
شهر قاین
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
ملی
گروه بندی :


محورهای کنفرانس :

جغرافیا

محیط زیست 

امنیت 

گردشگریکلمات کلیدی :
جغرافیا محیط زیست امنیت گردشگری


تلفن دبیرخانه :
تلفن : 31006831-056 دبیر همایش --- تلفن : 31006833-056 دبیر کمیته علمی ---- تلفن : 31006813-056 دبیر کمیته اجرایی
مسئول دبیرخانه :
دکتر عبدالمجید احمدی دبیر همایش