امروز : پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
اولین همایش ملی پژوهشهای نظری و عملی در معماری و شهرسازی
تاریخ برگزاری همایش :
1396/08/30
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1396/05/20
پایان یافته
برگزارکنندگان :
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی - باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد
مکان برگزاری :
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
ملی
گروه بندی :


محورهای کنفرانس :

محورهای بخش معماری

 ..........................................................................

*مباحث نظری معماری
نقـــــــــد معماری
هویت در معماری
طبیعت و معماری
مذهب و معـماری
فلسفه و معماری
انسان و معـماری
جامعه و معـماری
فرایند طراحی معمــاری
آینده پژوهی در معماری
سبک شناسی معمـاری
روش تحقیق در معماری
زیبایـــــــــــــــی شناسی در معمــــــاری
مطالعات معماری ایــــــران و جهــــــــان
فرهنگ و بازپروری فرهنگی در معماری
الگوهای موفق فضایی-کالبدی-کارکردی در انواع کاربری ها

*شاخه­ ها و رویکردهای معماری
معماری بــــــومی  
معماری داخلــــی
تزئینات و معمـاری
معماری هوشـمند
معماری اسلامــی
معماری پارامتریک
معماری منظــــــر
معماری سلامـــت
معماری خیابانــی
اکوتوریــــــــــــسم و معماری
گرافیک محیطــــــی و معماری
طراحی صنعتـــــــی و معماری
مرمـــــت و باززنده سازی بنـا
روانشناسی محیطی و معماری
فن آوری هــــــا و مصـــــالح نویـــــن ساخت و ساز
فن آوری ها و مصالح سنتی و بومــــــی ساخت و ساز

*چالش­ها و مسائل معماری (آسیب­ شناسی و راه­کارها)
اخلاق حرفـــــــــــه ای
پدافند غیرعـــــــــــامل
هویت معماری معاصــر
معماری معاصر ایــــران
گردشـــگری و معماری
انـــــــــــرژی و معماری
بازسازی پس از سانحه
آسیــــــــب شناسی آمـــــوزش معمـــاری
مسابقات ملی و بیــــــن المللی معمـــاری
ضوابط و مقررات فنی و طراحــــی معمـاری
استانداردســـازی بومی مصالح در معماری
سیاست های حوزه مسکن (طراحی و اجرا)
گردشــــــــــــــگری و معماری (تأثیر، آسیب شناسی و راه کارها)
فعالیت های نهـــــــادهای شهری در چشم انداز تبریز 2018
نقش نهادهای سیاست گذاری و کنترل کننده طراحی و اجرا
 

محورهای بخش شهرسازی

 ...........................................................................
 
*مباحث نظری شهرسازی
نظری ها و اندیشه های فلسفی در مسائل شهری
شیــــــوه های آموزش و پژوهش در مسائل شهری
طرح ها و نگــــــــــــــرش های نو در مسائل شهری

*شاخه ها و رویکردهای شهرسازی
پایــداری شهری
هویــــت شهری
اکولوژی شهری
امنیت اجتماعی
تعامــــلات اجتماعی
فن آوری اطلاعــــات
شهرسازی اسلامی
روانشناسی محیطـــــی
تاریخ شـهر و شهرسازی
زیبایی شناســی شهری
الگوهای بومی و اقلیمی
سرمایه انسانــــــی و اجتماعــــی
محورهای آزاد مرتبط با شهرسازی

*چالش­ها و مسائل شهرسازی (آسیب­ شناسی و راه­کارها)
 گردشــــــــــــــگری
شهرنشیـــــــــــنی
مدیــــــریت شهری
طراحــــــی شهری
حقـــوق شهروندی
شهرهای هوشمند
فن آوری های نوین
سیما و منظر شــــهری
ضوابط و قوانین شهری
سکونت گاه و مســـکن
بافت فرسوده و حاشیه نشینــــــــــــــی
برنامه ریزی کالبدی، شهری و منطقه ایکلمات کلیدی :
معماری- شهرسازی- پژوهشهای نظری- پژوهشهای عملی-


تلفن دبیرخانه :
04133419559
مسئول دبیرخانه :
دکتر سپیده عباسی