امروز : چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
آسیب شناسی نظام آموزشی کشور
تاریخ برگزاری همایش :
1396/04/30
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1396/04/25
پایان یافته
برگزارکنندگان :
موسسه پردیس ایرانیان
مکان برگزاری :
تبریز
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
ملی


محورهای کنفرانس :

1.نقش آموزش در توانمند سازی جامعه

2.تکنولوژی، جایگاه و کاربرد آن در نظام آموزشی

3.نقش مدیریت، آموزش و بهسازی منابع انسانی در نظام آموزشی

4.توسعه و ترویج علوم در نظام آموزشی

5.نقش اسناد بالادستی، مدل ها، الگوها و نظریه ها در نظام آموزشی

6.نقش تمرکز گرایی و تمرکز زدایی در نظام آموزشی

7.کاربرد روانشناختی در آموزش

8.اخلاق و جایگاه آن در نظام آموزشی

9.تحول و نوآوری در آموزش پزشکی، علوم پایه و علوم انسانی

10.نقش طراحی و سنجش در نظام آموزشی

11.آموزش مجازی و جایگاه آن در نظام آموزشی

12.جایگاه آموزش در ارتقاء سلامت

13.آموزش هنر در نظام آموزشی کشور

14.آموزش تعالیم دینی و قرآن و نقش آن در سلامت جامعه

15.نقش امکانات و تجهیزات در فرآیند یاددهی و یادگیری

16.تربیت بدنی و جایگاه آن در نظام آموزشی

17.نقش آسیب های اجتماعی در آموزش

18.نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در بهره مندی نظام آموزشی

19.پداگوژی نوین در عرصه آموزش

20.حقوق شهروندی و جایگاه آن در نظام آموزش

21.ارزشیابی و ارتقای کیفیت نظام آموزشی

22.اقتصاد مقاومتی و نظام آموزشی

23.آموزش عالی و اقتصاد دانش بنیان

24.فرهنگ و نظام آموزشی

25.روش های نوین آموزش در علوم پایه و علوم فنی و مهندسی

26.مدیریت و جایگاه آن در نظام آموزشی کشورکلمات کلیدی :
همایش ملی - نظام آموزشی - آسیب شناسی نظام آموزشی


تلفن دبیرخانه :
4 - 0002 3659 041
مسئول دبیرخانه :
فرخ قربانی نامور