امروز : پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
اولین همایش ملی علوم و فناوری در توانمند سازی جمعیت شهر و روستا
تاریخ برگزاری همایش :
1396/08/20
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1396/07/15
پایان یافته
برگزارکنندگان :
مرکز علمی کاربردی شهرداری بشرویه
مکان برگزاری :
خراسان جنوبی- بشرویه
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
ملی


محورهای کنفرانس :

الف) توانمند سازی جامعه  در حوزه حقوق شهروندی:

حقوق شهروندی در آموزه های دین و فرهنگ، حقوق شهروندی در نظام حقوق داخلی و  بین الملل، حقوق شهروندی  و دادرسی قضائی، حقوق شهروندی و سازمانهای مردم نهاد، حقوق شهروندی و آسایش، رفاه و تامین اجتماعی، حقوق شهروندی  و شهرداری ها، حقوق شهروندی در سلامت و محیط زیست

ب) توانمند سازی جامعه در حوزه مدیریت و اقتصاد :

مدیریت شهری و روستائی چالش های محیط زیست،  مدیریت شهری و روستائی در بازیافت و پسماند، مدیریت شهری و روستائی در فناوری اطلاعات، مدیریت شهری و روستائی  در صنعت، مدیریت شهری و روستائی در بحران و  پدافند غیر عامل، اقتصاد و انرژی های پایدار، اقتصاد پولی و بانکی ایرانی اسلامی، اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی

ت) توانمند سازی جامعه در حوزه کارآفرینی:

کارآفرینی توسعه، کارآفرینی-MBA، کارآفرینی سازمانی ، کارآفرینی و گردشگری، آموزش و ترویج کارآفرینی، کارآفرینی در بخش عمومی ، کارآفرینی و فناوری اطلاعات، کارآفرینی و خدمات کشاورزی، کارآفرینی و کسب و کار الکترونیکی، کارآفرینی دانشگاهی و دانشگاه کارآفرین.

ث) توانمندسازی جامعه در حوزه مهندسی فرهنگی :

جمعیت شناسی و سیاست گذاری فرهنگی، امنیت اجتماعی و توسعه نظام عمومی ، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی، جامعه شناسی توسعه فرهنگی، روانشناسی، مشاوره و خانواده، جامعه و فرهنگ شهری نوین، الگوی فرهنگ ایرانی اسلامی، مطالعات راهبردی فرهنگ، علوم ارتباطات اجتماعی ، پژوهش علوم اجتماعیکلمات کلیدی :
حقوق، فرهنگ، اقتصاد،کارآفرینی، همایش ملی، بشرویه


تلفن دبیرخانه :
05632781650-51
مسئول دبیرخانه :
سمیه وثوقی