امروز : یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
سومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
تاریخ برگزاری همایش :
1395/10/25
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1395/10/03
پایان یافته
برگزارکنندگان :
مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار، موسسه آموزش عالی مهراروند
مکان برگزاری :
تهران
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
ملی


محورهای کنفرانس :

محورهای همایش :

 • علوم مدیریت نوین :
 • مدیریت دولتی
 • مدیریت مالی و بازرگانی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت آموزشی
 • مدیریت اجرایی
 • مدیریت ورزشی
 • مدیریت استراتژیک
 • مدیریت و برنامه ریزی
 • مدیریت تکنولوژی
 • مدیریت فناوری اطلاعات
 • مدیریت شهری
 • مدیریت امور فرهنگی
 • مدیریت محیط زیست
 • مدیریت کارآفرینی
 • مدیریت MBA
 • مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی
 • مدیریت بحران
 • مدیریت ریسک
 • مدیریت انرژی
 • مدیریت و توسعه پایدار
 • برنامه ریزی پایدار:
 • برنامه ریزی پایدار گردشگری
 • برنامه ریزی پایدار و آمایش سرزمین
 • برنامه ریزی پایدار طراحی و مدیریت
 • برنامه ریزی پایدار شهری
 • برنامه ریزی پایدار روستایی
 • برنامه ریزی پایدار منطقه‌ای
 • برنامه ریزی پایدار توسعه اقتصادی
 • برنامه ریزی پایدار سیستمهای اقتصادی
 • مدیریت پایدار تصمیم گیری و سیاستگذاری
 • برنامه ریزی و توسعه پایدار همه جانبه
 • محورهای ویژه:
 • چالش های فراروی مدیریت نوین و پایدار در ایران
 • چالش های فراروی برنامه ریزی پایدار در ایران
 • مدیریت دانش و توسعه پایدار در ایران
 • مدیریت نوین و اقتصاد مقاومتی در ایران
 • مدیریت نوین و خروج از بحران در ایران


کلمات کلیدی :
-


تلفن دبیرخانه :
77491332
مسئول دبیرخانه :
-