امروز : پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
تاریخ برگزاری همایش :
1396/12/24
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1396/10/22
پایان یافته
برگزارکنندگان :
مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
مکان برگزاری :
شیراز
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
بین المللی


محورهای کنفرانس :

1) مهندسی کشاورزی و توسعه پایدار

1-1) آبخیزداری و مدیریت منابع خاک و توسعه پایدار

2-1) مدیریت و اقتصاد کشاورزی و توسعه پایدار

3-1) ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه پایدار

4-1) بیوتکنولوژی کشاورزی و توسعه پایدار

5-1) مکانیزاسیون کشاورزی و توسعه پایدار

6-1) علوم باغبانی و توسعه پایدار

7-1) علوم شیلات و توسعه پایدار

8-1) صنایع غذایی و توسعه پایدار

9-1) منابع طبیعی و توسعه پایدار

10-1) علوم زراعت و توسعه پایدار

 

2) مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار

1-2) مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار

2-2) آموزش محیط زیست و توسعه پایدار

3-2) حقوق محیط زیست و توسعه پایدار

4-2) مدیریت پسماند و توسعه پایدار

5-2) آمایش سرزمین و توسعه پایدار

6-2) مدیریت انرژی و توسعه پایدار

7-2) کنوانسیون ها و توسعه پایدار

8-2) تنوع زیستی و توسعه پایدار

9-2) اکوتوریسم و توسعه پایدار

10-2) HSE و توسعه پایدارکلمات کلیدی :
توسعه پایدار


تلفن دبیرخانه :
02177490953
مسئول دبیرخانه :
مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار