امروز : پنجشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
همایش ملی شرکت‌های دانش بنیان از منظر حقوق و اقتصاد با تکیه بر عناصر اقتصاد مقاومتی
تاریخ برگزاری همایش :
1396/11/19
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1396/10/22
پایان یافته
برگزارکنندگان :
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
مکان برگزاری :
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
ملی
گروه بندی :


محورهای کنفرانس :

مفاهیم و کلیات:

الگوي بومي پايش اقتصاد دانش بنيان(شاخص‌هاي بومي نهاد نظارتي و ...)

برآورد سهم مطلوب دانش از GDP براي تحقق نقشه جامع علمي كشور

جايگاه دانش در الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت

نقش و سهم شركت هاي دانش بنيان در رسيدن به هدف اقتصاد مقاومتي

الگوي مفهومي پيشنهادي براي دستيابي به رتبه اول اقتصاد دانش بنيان در افق چشم انداز

الگوي نظري نقش دانش در مقابله با تحريم اقتصادي

تدوين برنامه راهبردي ارتقاء سهم دانش در اقتصاد ملي

مطالعات ميان رشته‌اي در قلمرو اقتصاد دانش بنيان

مطالعه تطبيقي تجارب جهاني براي نيل به اقتصاد دانش‌بنيان(كشورها، نهادها و روش‌هاي منتخب)

واكاوي نقش دانش در اقتصاد ايران در دوران شكوفايي تمدن اسلامي؛ دلالت‌ها و راهبردها

زنان و قابليت‌هاي دانش‌بنيان

نقش زنان در تحقق راهبردهاي اقتصاد مقاومتي

مديريت زنان، ابعاد حقوقي و اجتماعي

 

ابعاد حقوقی:

مسئوليت مدني و كيفري شركت‌هاي دانش بنيان و مديران آن

مسئوليت انتظامي و اداري شركت هاي دانش بنيان و مديران آن

شركت هاي دانش بنيان و حقوق اقتصادي، حقوق كار، حقوق مالياتي، حقوق اداري

نقش شركت هاي دانش بنيان و جايگاه آن در حقوق تجارت بين‌الملل

موانع و ظرفيت هاي حقوقي شركت هاي دانش‌بنيان

ماهيت حقوقي شركت هاي دانش‌بنيان

نقش حقوق مالكيت فكري در پيوند ميان صنعت و دانشگاه و تأثير آن بر اقتصاد مقاومتي

خلاءهاي حقوقي و قانوني در اقتصاد مقاومتي

نقش حقوق اقتصاد مقاومتي در ثبات اقتصاد ملي

حمايت هاي قانوني از شركت هاي دانش‌بنيان

جايگاه شركت‌هاي دانش‌بنيان در قانون تجارت و نظام حقوقي ايران

جرائم و مجازات هاي مديران در شركت هاي دانش بنيان

جايگاه شركت هاي دانش‌بنيان در نظام حقوق بين‌الملل اقتصادي

نقش شركت‌هاي دانش‌بنيان در تحقق حقوق بشر

اصول قابل اعمال حقوق بين‌الملل در شكل‌گيري شركت‌هاي دانش بنيان

شركت هاي دانش بنيان و توسعه پايدار در حقوق بين الملل

شركت‌هاي دانش‌بنيان بعنوان كنش گران جديد در عرصه تجارت بين‌الملل

جايگاه شركت‌هاي دانش‌بنيان در قانون تجارت

 

عوامل زمینه ساز تحقق شرکتهای دانش بنیان:

نقش شرکتهای دانش بنیان در تامین منابع مالی پایدار شهرداریها

نقش شرکتهای دانش بنیان در افزایش میزان مشارکت و سرمایه گذاری در اجرای پروژه های شهری

تأثير معافيت هاي مالي شركت هاي دانش بنيان بر اقتصاد مقاومتي

تبيين جايگاه نظريه هاي تجارت بين‌الملل در اقتصاد مقاومتي

تأثير نوآوري سازماني و نوآوري مديريتي در موفقيت شركت‌هاي دانش‌بنيان

عدالت رويه‌اي در تصميمات اداري پيرامون شركت‌هاي دانش‌بنيان

جايگاه خصوصي سازي اقتصاد در رونق و افزايش اشتغال

مديريت ريسك در توليد دانش، فناوري و محصولات فكري

دلالت آموزه‌هاي اقتصاد اسلامي براي حركت به سوي پيشرفت دانش‌بنيان

نقش دولت در ايجاد بسترها و تسهيل فعاليت شركت هاي دانش‌بنيان

چگونگي نقش آفريني نخبگان جوان در اقتصاد مقاومتي با اقتصاد دانش‌بنيان

دلالت مدل‌هاي رشد دوران‌زا در رشد اقتصادي شركت‌هاي دانش‌بنيان

 

آسیب شناسی شرکتهای دانش بنیان:

آسيب شناسي برنامه‌هاي توسعه از منظر اقتصاد دانش‌بنيان

آسيب شناسي جايگاه اقتصاد آموزش در نظام آموزشي(عمومي وعالي)كشور

آسيب شناسي قوانين موضوعه كشور از منظر اقتصاد دانش‌بنيان

آسيب شناسي نهاد دانش (توليد، توزيع و مصرف يا كاربرد) در اقتصاد ملي

آسيب شناسي نهادهاي علمي كشور از منظر اقتصاد دانش بنيان

آسيب شناسي وضع موجود شركت‌هاي دانش‌بنيان و ارائه الگوي مطلوبکلمات کلیدی :
اقتصاد مدیریت حقوق دانش بنیان علم و فناوری اقتصاد مقاومتی همایش ملی دانشگاه آزاد اسلامی یزد


تلفن دبیرخانه :
09132511636
مسئول دبیرخانه :
دکتر سید حسن حاتمی نسب