امروز : پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری
تاریخ برگزاری همایش :
1397/03/27
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1397/03/24
پایان یافته
برگزارکنندگان :
پژوهشکده اکوسیستم های خزری و دانشکده منابع طبیعی ساری
مکان برگزاری :
ساری-کیلومتر 10 جاده نکا - دانشکده منابع طبیعی-کدپستی737
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
ملی


محورهای کنفرانس :
  • ایزوتوپ های پایدار
  • درخت و اقلیم شناسی
  • اقلیم و حوزه های پایدار
  • درخت و آتش سوزی
  • اقلیم و آناتومی چوب
  • اقلیم و فیزیولوژی درخت
  • تعیین سن درخت و دیرینه شناسی
  • اقلیم و اکولوژی درخت
  • سایر جنبه های مرتبط(زیست محیطی،مناطق ساحلی،تنوع زیستی، بهداشت، ابعاد انسانی و اجتماعی و اقتصادی)
  • مدیریت جنگل، علوم مرتع، صنایع چوپ و کاغذ


کلمات کلیدی :
ایزوتوپ , درخت , اقلیم شناسی, , آتش سوزی, آناتومی چوب,فیزیولوژی درخت, سن درخت, دیرینه شناسی,اکولوژی درخت


تلفن دبیرخانه :
01133885515
مسئول دبیرخانه :
مجتبی ایمانی