امروز : یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
سومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی
تاریخ برگزاری همایش :
1397/04/11
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1397/02/15
پایان یافته
برگزارکنندگان :
سازمان پدافند غیر عامل و مرکز آموزش عالی امام خمینی
مکان برگزاری :
سازمان پدافند غیر عامل و مرکز آموزش عالی امام خمینی
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
ملی


محورهای کنفرانس :

تهدیدات زیستی، سایبری، شیمیایی، کالبدی و اقتصادی و راه های پیشگیری و مقابله با آنها در حوزه های زیر:"

Ø      گیاهپزشکی و حفظ نباتات

Ø      امنیت و سلامت محصولات دامی و گیاهی

Ø      بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی در کشاورزی

Ø      ذخایر و منابع ژنتیکی

Ø      پژوهشی، آموزشی و منابع انسانی

Ø      دام و دامپزشکی

Ø      زراعت و باغبانی

Ø      شیلات و آبزیان

Ø      بیابان و بیابا­ن­زدایی

Ø      جنگل و مرتع

Ø      مدیریت، اقتصاد و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

Ø      آبخیزداری

Ø      منابع آب و خاککلمات کلیدی :
پدافند غیر عامل


تلفن دبیرخانه :
44035930
مسئول دبیرخانه :
عبداله مخبر