امروز : شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
خطاناپذیرسازی عملیات انبار با رویکرد ایمن و کیفی خدمات انبارداری
تاریخ برگزاری همایش :
1397/04/27
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1397/03/31
پایان یافته
برگزارکنندگان :
موسسه ره آوران آفاق صنعت
مکان برگزاری :
کتابخانه ملی
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
ملی
گروه بندی :


محورهای کنفرانس :

شناسایی و بررسی انواع، منابع و فرآیندهای خطا در عملیات انبار

روش های شناسایی ریسک در طراحی سیستم خطاناپذیر در انبار

بازرسی ها و آزمون های کنترلی در برنامه عملیات خطاناپذیر در انبار

طراحی برنامه استقرار و جانمایی مواد و کالا در سیستم  خطاناپذیر

سیستم مدیریت هوشمند با تاکید بر خطاناپذیرسازی عملیات انبار

طراحی روش  های مبتنی بر poka yoke  در عملیات انبار

طراحی و انتخاب تجهیزات در خطاناپذیر سازی عملیات انبار

حذف خطای چیدمان با قفسه بندی فروشگاهی، خاص و غیرهمسان

روش های کنترل خطا در برنامه دریافت و ارسال کالا در انبار

بررسی منابع، مراحل، مناطق و عوامل ایجاد خطا در عملیات انبار

روانشناسی خطا و بررسی خطاهای رایج ئر عملیات انبارداری

POKA YOKE& KAIZEN در برنامه خطاناپذیری عملیات انبار

مدیریت تغییر و اصلاح فرآیند در برنامه خطاناپذیری عملیات انبار

شناسایی خطرات ناشی اط خطا و خطاهای خطرساز در انبار

خطاهای هزینه ساز در عملیات انبارداری و هزینه های خطا

روش های اصلاح و حذف خطا و تدوین دستورالعمل های پیشگیرانه

همراه با پنل تخصصی ایمنی و مقاوم سازی انبار در برابر زلزلهکلمات کلیدی :
عملیات انبار، خطاناپذیر سازی، poka yoke، کنترل خطا


تلفن دبیرخانه :
021-7768012-6 02177632283-7
مسئول دبیرخانه :
مهندس فریبرز قاسمی