امروز : سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
اولین کنفرانس ملی مهندسی مدیریت ; طراحی و توسعه سامانه ها و فرایندهای سازمانی
تاریخ برگزاری همایش :
1397/08/23
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1397/08/05
پایان یافته
برگزارکنندگان :
پژوهشکده علوم و مهندسی مدیریت و نوآوری و کارآفرینی ایرانیان
مکان برگزاری :
تهران ( همچنین آنلاین / وب کنفرانس )
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
ملی


محورهای کنفرانس :

 محورهای موضوعی کنفرانس :

** مبانی ، مفاهیم و رویکردها در مهندسی مدیریت                                                                                                                                                                         * رویکرد سامانه ای ( رویکرد سیستمی ) به سازمان و کسب و کارها                                                                                                                                                                           * رویکرد فرایندی به سازمان و کسب و کارها                                                                                                                                                                                          *  رویکرد طراحی به سازمان و کسب و کار ، مهندسی طراحی سازمان / مهندسی سازمان  ، مهندسی کسب و کار                                                                                                                                                                         * مهندسی طراحی و استقرار سامانه های مدیریت ، مهندسی مهندسی طراحی فرایندها                                                                                                                                                                         * رویکرد معماری به سازمان ، معماری سازمانی ، معماری مدیریت                                                                                                                                                                                                                                                           * رویکرد خلاقیت شناسی به سازمان و سامانه های مدیریت ، نوآوری سازمانی ، خلاقیت و نوآوری سامانه ای و فرایندی                                                                                                                                                                       *کاربرد نظریه های سامانه های پیچیده ، سامانه سامانه ها ،گراف ، شبکه ، کوانتوم ، محاسبات نرم  و... در مهندسی مدیریت  

** روش شناسی های مدل سازی و شبیه سازی و حل مسئله در مهندسی مدیریت :                                                                                                                                                                          * کاربردهای انواع زبان های مدل سازی ( ML ) در مهندسی مدیریت                                                                                                                                                                              * مدل سازی های  مفهومی ،گرافیکی ، فرایندی ، الگوریتمی ، آماری ، ریاضی ، زیست الگو ،  فیزیک الگو ، شیمی الگو                                                                                                                                                                           ، مهندسی الگو ، شبکه های پتری  ، پویایی های سامانه ها ، ساختاری تفسیری ، معادلات ساختاری و ....                       

* کاربرد انواع روش های شبیه سازی در مهندسی مدیریت                                                                                                                                                                              * روش شناسی مهندسی سامانه های سازمانی ( ESE )                                                                                                                                                                            * کاربردهای روش شناسی مهندسی نوآوری زیست الگو( Bio-mimetic ) در مهندسی مدیریت                                                                                                                                                                             * کاربردهای روش شناسی مهندسی نوآوری تریز ( TRIZ ) در مهندسی مدیریت                                                                                                                                                                            * کاربرد مدل های بلوغ قابلیت ( CMM ) در مهندسی مدیریت                                                                                                                                                                           * کاربردهای روش های تحقیق در عملیات کلاسیک (  OR ) و تحقیق در عملیات نرم ( SOR ) در مهندسی مدیریت                                                                                                                                                                                                                   *کاربردهای روش های تصمیم گیری چند معیاره ( MCDM ) ، چندشاخصه  و چند هدفه در مهندسی مدیریت                                                                                                                                                                                * کاربردهای منطق فازی ، هوش مصنوعی و شبکه های عصبی در مهندسی مدیریت                                                                                                                                                                                                                      * کاربردهای الگوریتم های ابتکاری و فراابتکاری در مهندسی مدیریت

** کاربردهای انواع نرم افزارها در مهندسی مدیریت

 ** گرایش های تخصصی مهندسی مدیریت :

*مهندسی مدیریت راهبردی         * مهندسی مدیریت نوآوری                              * مهندسی مدیریت منابع انسانی                                                                                                                                                                             * مهندسی مدیریت دانش           * مهندسی مدیریت فرهنگ سازمانی                  * مهندسی مدیریت سرمایه های فکری                                                                                                                                                                                                                * مهندسی مدیریت طراحی          * مهندسی مدیریت تحقیق و توسعه                   * مهندسی مدیریت فناوری                                                                                                                                                                            * مهندسی مدیریت تولید           * مهندسی مدیریت بهره وری                       * مهندسی مدیریت کارآفرینی                                                                                                                                                                           * مهندسی مدیریت کیفیت           * مهندسی مدیریت بازار و فروش                      * مهندسی مدیریت فرایند                                                                                                                                                                         * مهندسی مدیریت زنجیره تامین  * مهندسی مدیریت زنجیره عرضه                      * مهندسی مدیریت عملکرد                                                                                                                                                                                 * مهندسی مدیریت سامانه های اطلاعات مدیریت                    * مهندسی مدیریت آموزش و یادگیری سازمانی                                                                                                                                                                             * مهندسی مدیریت ریسک           * مهندسی مدیریت دارایی های فیزیکی             * مهندسی مدیریت پروژه                                                                                                                                                                          * مهندسی مدیریت ارزش            * مهندسی مدیریت مالی و حسابداری              * مهندسی مدیریت صادرات                                                                                                                                                                                        * مهندسی مدیریت ایمنی            * مهندسی مدیریت خدمات                         * مهندسی مدیریت فرهنگی                                                                                                                                                                           * مهندسی مدیریت شهری           * مهندسی مدیریت گردشگری                     * مهندسی مدیریت ورزشی                                                                                                                                                                                 * مهندسی مدیریت سلامت  و ...

* سایر موضوعات مرتبط با مهندسی طراحی ، استقرار ، توسعه و بهبود سیستم های مدیریت و فرایندهاکلمات کلیدی :
مهندسی مدیریت - مهندسی سیستم های سازمانی - مهندسی طراحی سیستم های مدیریت - مهندسی سامانه های مدیریت - مهندسی طراحی فرایندها - نوآوری سازمانی


تلفن دبیرخانه :
09025526097
مسئول دبیرخانه :
دکتر سید مهدی گلستان