امروز : پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
همایش بین المللی سیمای حضرت محمد (ص) در هنر و رسانه با رویکرد صلح جهانی
تاریخ برگزاری همایش :
1395/10/07
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
-/0/0
پایان یافته
برگزارکنندگان :
معاونت اجتماعی ناجا
مکان برگزاری :
تهران
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
بین المللی


محورهای کنفرانس :

اهداف همایش:
 - بیان شأن و مقام پیامبر گرامی اسلام(ص) و تاثیر آن بر صلح جهانی
 - اهمیت هنر و رسانه در پیشگیری از معضلات اجتماعی با تکیه بر آموزه های پیامبر (ص)
-  معرفی سیره و سلوک حضرت محمد(ص) در قالب اشکال مختلف هنری در طول تاریخ
- تأثیر شخصیت والای رسول مکرم اسلام (ص) بر هنر و فرهنگ و ادبیات عرفانی و فلسفه
-   ارتقاء فرهنگ و آموزش اجتماعی درجوامع اسلامی 
 - معرفی وجه علمی و فرهنگی-اجتماعی ناجا، با رویکردی مبتنی بر علوم انسانی اسلامی (مد نظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
 - ایجاد رابطه عمیق تر بین ناجا و مراکز دانشگاهی و حوزه های علمیه، اصحاب هنر و رسانه
- بازنمائی حقیقت  وجودی حضرت  محمد (ص) در ابعاد جهانی٬ تبلیغ جنبه های انسانی٬ فردی و اجتماعی و همچنین زیبائی های معنوی حیات پر نور پیامبر رحمت و عدالت (ص)
- آگاهی بخشی به جامعه بشری - بویژه جوامع غربی- نسبت  به  واقعیات زندگی  و منش  پیامبر گرامی اسلام (ص)
- تعمیم ارزش های والای فرهنگی و اجتماعی دین مبین اسلام از طریق ابزار های رسانه ای، فرهنگی و هنری.
- پرداختن به ابعاد وجودی پیامبر رحمت و عدالت (ص) 
 -زمینه سازی برای نوآوری و تبادل اندیشه ها و آموخته های هنرمندان در ابعاد بین المللی؛ تشویق مؤلفان، هنرمندان، سینماگران  و نویسندگان برای پرداختن به موضوع پیامبر رحمت و عدالت
 - شناسایی و تشویق نویسندگان و هنرمندان متعهد دینی و کشف استعدادهای جدید و جایگزین سازی آثار فرهنگی، هنری و اجتماعی اسلامی به جای آثار موهن در رسانه‏‌ها و شبکه‏‌های اجتماعی،...
 

محورهای کلی:
    رابطه هنر و رسانه با تبلیغ و انتشار سیمای واقعی حضرت محمد(ص) 
 مفاهیم صلح و عدالت پیامبر (ص) در  آینه هنر و رسانه
 شیوه های بکارگیری نظریات و عملکرد پیامبر گرامی اسلام (ص) در زدودن خشونت و بی عدالتی در جامعه جهانی بوسیله هنر و رسانه
نقش هنر و رسانه در نمایش سیما و سیره واقعی پیامبر(ص)
 معجزات حضرت محمد (ص) و بازنمایی آن در هنر و رسانه
 تاثیر رسانه های مکتوب، شنیداری و تصویری در بیان و توسعه صلح جهانی مبتنی بر آموزه های پیامبر گرامی اسلام (ص)
نمونه های بومی صلح مبتنی بر مبانی اعتقادی دین اسلام و اندیشه های پیامبر(ص)
 قرآن کریم به عنوان بزرگترین معجزه پیامبر (ص)
 قرآن کریم و تاثیر آن بر هنر اسلامی
 قرآن کریم و نقش آن در بهبود و تعالی تعاملات اجتماعی
 معجزات پیامبر(ص) و تاثیر آن بر باورهای اجتماعی و دینی
  تاثیر وجودی حضرت محمد (ص) در خلق هنراسلامی
  نقش اینترنت و شبکه های اجتماعی به عنوان رسانه در بازنمایی سیره و سیرت پیامبر (ص) و ایجاد آرامش و امنیت
شیوه های مختلف استفاده رسانه ها از هنر در ارائه ابعاد شخصیت وجودی پیامبر(ص)
اخلاق نبوی و تاثیر آن در پیشگیری آسیب های اجتماعی
راهبردهای ارزشی- هنری پیامبرگرامی (ص)
 هنر در بیان حضرت محمد (ص)
حضرت محمد(ص) در بیان هنری
نقش پیامبر (ص) در تکوین نظام اجتماعی جوامع اسلام


محورهای فرعی:
نقش و تاثیر رسانه ها در بیان ابعاد شخصیتی پیامبر(ص)
رادیو وتلویزیون و تاثیر آن در تبلیغ سیمای صلح جو و عدالت خواه پیامبر (ص) در ابعاد جهانی
نقش مستقیم و غیر مستقیم سینمای ایران در نمایش سیمای واقعی پیامبر (ص) و تاثیر جهانی آن 
قرآن در آثار هنری، ادبی و عرفانی
شق القمر معجزه پیامبر (ص) و مفهوم آن در روایات اسلامی
وحی و معجزات پیامبر(ص) در آثار هنری، ادبی و عرفانی
مطالعه تطبیقی معجزات سایر پیامبران با پیامبر اسلام (ص)
تاثیر معجزات پیامبران (ص) بر جوامع سنتی و مدرن
تاثیر معجزات پیامبر (ص) بر فرهنگ اسلامی
اخلاق نبوی و تاثیر آن بر نظم و انضباط اجتماعی
حل چالش های اجتماعی با تکیه بر تعالیم پیامبر(ص)
روابط اجتماعی و تعاملات اجتماعی بر اساس دیدگاه پیامبر(ص)
رفاه و انضباط اجتماعی از دیدگاه پیامبر (ص)
جامعه شناسی انضباطی و امنیتی با ارجاع به سیره و اخلاق نبوی
اخلاق نبوی و قانون گرایی اجتماعی
نقش وتاثیر هنر اسلامی  و رسانه در کاهش آسیب های اجتماعی
احساس امنیت بر گرفته از تعالیم پیامبر (ص)
حضرت محمد (ص) الگوی فرهنگ جهانی
وحدت اسلامی و راهکارهای فرهنگی پیامبر گرامی اسلام (ص)
مفهوم فرهنگ سازی از نگاه پیامبر گرامی اسلام (ص)
اوضاع فرهنگی در زمان پیامبرگرامی (ص) و تاثیر ایشان بر آن
اخلاق نبوی، الگوی نظم و انضباط  جامعه جهانی
راهبردهای اجتماعی و انضباطی در گفتار و رفتار پیامبرگرامی (ص)کلمات کلیدی :
-


تلفن دبیرخانه :
8740 2287
مسئول دبیرخانه :
-