امروز : شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
سومين کنفرانس ملي حسابداري ، مديريت وصنايع ايران
تاریخ برگزاری همایش :
1397/06/22
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1397/06/14
پایان یافته
برگزارکنندگان :
انجمن علمی پژوهشی دانش پژوهان بوعلی سینا به شماره مجوز : 13962944111102/1524 و مرکز همایش ها و کنفرانس های فرازاندیشان بوعلی سینا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره مجوز :16/9121، ثبت: 779 و مرکز بنیان همایش اندیشه سازان توسعه بوعلی با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره مجوز: 50/5612، ثبت 12847، با مشارکت مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
مکان برگزاری :
استان همدان
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
ملی
گروه بندی :


محورهای کنفرانس :
 • حسابداری:
 • سیستم های اطلاعات حسابداری
 • نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه
 • اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ها
 • کاربرد روش های هزینه یابی در حسابداری مدیریت
 • تولید و حسابداری مدیریت
 • حسابداری دولتی و پاسخگویی
 • سیستم های اطلاعات حسابداری
 • نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه
 • اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ها
 • کاربرد روش های هزینه یابی در حسابداری مدیریت
 • حسابداری منابع انسانی
 • حسابداری سرمایه فکری
 • یافته های نوین و مباحث روز در حسابداري
 • استانداردهای حسابداری و حسابرسی
 • حسابداری محیط زیست
 • یافته ها و مباحث نوین در حسابداري و حسابرسی
 • نوآوريهاي مالي در حوزه مديريت و حسابداري
 • کاربرد اينترنت در حسابداري
 • روش های تأمین مالی در سازمان ها
 • لزوم استانداردگذاري يکپارچه براي گزارشگري مالي
 • نوآوري هاي مالي در حوزه مديريت و حسابداري
 • کاربرد اينترنت در حسابداري
 • مقايسه استانداردهاي حسابداري ايران و ساير کشورها
 • تاثیر حسابداري در تحقق اهداف اصل 44
 • تاثير حسابداري در توسعه بازار سرمايه
 • نقش حسابداري و حسابرسي در بحرانهاي مالي
 • ارزش افزوده و گزارشگري مالي
 • اخلاق در حسابداري و حسابرسي
 • و تمامی زیرمحورهای مرتبط با محورهای حسابداری
 • مدیریت:
 • مدیریت استراتژیک
 • مدیریت عمومی و توسعه اقتصادی
 • مدیریت کیفیت
 • بهره وری و تعالی سازمانی
 • ارتباطات سازمانی
 • رهبری و رفتار سازمانی
 • مدیریت تولید، فرایند و عملیات
 • مدیریت زنجیره تامین
 • مدیریت اسلامی
 • مدیریت تکنولوژی
 • مدیریت دانش
 • مدیریت رسانه
 • مدیریت شهری
 • مدیریت پروژه
 • مدیریت اجرایی
 • مدیریت دولتی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت آموزشی
 • مدیریت و طراحی سیستم
 • بازاریابی بین المللی
 • مدیریت بازرگانی
 • رفتار سازمانی
 • مباحث نوین در علم مدیریت
 • مدیریت و فرهنگ
 • مدیریت بازاریابی و ارتباط با مشتریان
 • مدیریت گمرکات و بالندی اقتصادی
 • مدیریت مالی و حسابداری
 • بانکداری
 • کارآفرینی
 • کارآفرینی اجتماعی
 • و تمامی زیرمحورهای مرتبط با محورهای مدیریت
 • صنایع:
 • آسیب شناسی و و چالشهای پیش روی صنعت ایران
 • کاربرد مهندسی صنایع در مدیریت شهری
 • کاربرد مهندسی صنایع در بخش آموزشی
 • کاربرد مهندسی صنایع در بخش خدماتی
 • کاربرد مهندسی صنایع در بخش درمانی
 • کاربرد مهندسی صنایع در بخش دولتی
 • کاربرد مهندسی صنایع در محیط زیست
 • کاربرد مهندسی صنایع در مدیریت انرژی
 • کاربرد تحلیل پوششی داده ها در مهندسی صنایع
 • روش های فرا ابتکاری در مهندسی صنایع
 • بهينه سازي و برنامه ريزي رياضي در بخش هاي صنعت و خدمات
 • طراحي سيستم هاي توليدي و خدماتي
 • مديريت زنجيره تامين و لجستيك صنعتي و خدماتي
 • انبارداری صنعتی
 • برنامه ريزي توليد و توالي عمليات
 • قیمت گذاری و مدیریت درآمد - الگوریتم های فراابتکاری
 • مديريت پروژه و قرارداد - مدیریت كيفيت، بهره وری و تعالی سازمانی
 • مباحث مرتبط در مهندسی صنایع و سایر رشته ها
 • و تمامی زیرمحورهای مرتبط با محورهای صنایع


کلمات کلیدی :
کنفرانس ملي، حسابداري ، مديريت، صنايع ايران


تلفن دبیرخانه :
08138280971
مسئول دبیرخانه :
دکتر سجاد آستانی