امروز : یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
همایش ملی هفتادسال برنامه ریزی توسعه در ایران
تاریخ برگزاری همایش :
1397/08/01
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1397/06/31
پایان یافته
برگزارکنندگان :
مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری
مکان برگزاری :
سالن اجلاس سران
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
ملی
گروه بندی :


محورهای کنفرانس :

1. مبانی اندیشه ای، نظام ها، روش ها و تکنیک های برنامه ریزی

2. آسیب ها، چالش ها و دستاوردهای نظام برنامه ریزی توسعه در ایران 

3. آمیش سرزمین و برنامه ریزی منطقه ای 

4. آمار، اطلاعات و فناوری در نظام برنامه ریزی توسعه در ایران 

5. امور فرابخشی و بخشی در برنامه ریزی توسعه در ایران 

6. نقش مردم، بخش خصوصی و ذینفعان در تدوین و اجرای موفق برنامه های توسعه کلمات کلیدی :


تلفن دبیرخانه :
33274983
مسئول دبیرخانه :
سعید غلامی نتاج امیری