امروز : شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
ششمین همایش بین المللی علوم انسانی،مدیریت و روانشناسی در جامعه
تاریخ برگزاری همایش :
1397/06/21
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1397/05/31
پایان یافته
برگزارکنندگان :
انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
مکان برگزاری :
شیراز
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
بین المللی


محورهای کنفرانس :


1) علوم مدیریت
1-1) مدیریت استراتژیک
2-1) مدیریت بازرگانی
3-1) مدیریت اجرایی
4-1) مدیریت شهری
5-1) مدیریت دولتی
    
2) روانشناسی
1-2) برنامه ریزی درسی و پیشرفت تحصیلی
2-2) نقش تعلیم و تربیت
3-2) مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
4-2) مشاوره و راهنمایی
5-2) روانشناسی

3) علوم انسانی
1-3) مطالعات اجتماعی
2-3) آموزش و پرورش
3-3) معارف اسلامی
4-3) علوم اقتصادی
5-3) ادبیات فارسیکلمات کلیدی :
علوم انسانی، مدیریت، روانشناسی


تلفن دبیرخانه :
071-32309166
مسئول دبیرخانه :
خانم حسینی