امروز : پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
دوازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
تاریخ برگزاری همایش :
1397/08/21
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1397/06/31
پایان یافته
برگزارکنندگان :
همایشگران مهراشراق
مکان برگزاری :
تهران
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
بین المللی


محورهای کنفرانس :

روان شناسی عمومی

روانشناسی اجتماعی

روانشناسی بالینی

رفتار در علوم تربیتی و روانشناسی

رفتاردرعلوم سیاسی و اجتماعی

جامعه شناسی نظری-مفهومی

مفاهیم جامعه شناسی

نظریه های جامعه شناسی

تفکر نظری در جامعه شناسی

فلسفه و علوم اجتماعی

نظریه ها و مفاهیم کلاسیک جامعه شناسی

جامعه شناسی نوین

روش شناسی علوم اجتماعی

روش های پژوهش جامعه شناسی

آسیب شناسی اجتماعی

انحرافات اجتماعی و گروه های کجرو

آسیب های اجتماعی

هنجارهای اجتماعی

جامعه شناسی اعتیاد

رفاه اجتماعی

جامعه شناسی نابرابری های اجتماعی

فقر، رفاه و طرد اجتماعی

جامعه شناسی سلامت و پزشکی

جامعه شناسی بدن، بیماری و سالخوردگی

جامعه شناسی ارتباطات

جامعه شناسی ارتباطات و رسانه ها

جامعه شناسی جامعه ی ارتباطی

جنسیت و خانواده

جامعه شناسی خانواده

جامعه شناسی جنسیت

جامعه شناسی فرهنگی

جامعه شناسی ادبیات

جامعه شناسی دین

جامعه شناسی فرهنگ

جامعه شناسی معرفت

جامعه شناسی هنرکلمات کلیدی :
جامعه شناسی- روانشناسی-همایش-کنفرانس-علوم تربیتی


تلفن دبیرخانه :
2632552104
مسئول دبیرخانه :
حیدری