امروز : یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و کارآفرینی و نوآوریهای باز
تاریخ برگزاری همایش :
1397/08/20
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1397/06/31
پایان یافته
برگزارکنندگان :
همایشگران مهراشراق
مکان برگزاری :
تهران
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
بین المللی


محورهای کنفرانس :

کارآفريني سبز

کارآفريني پايدار

کارآفريني دانشي

کارآفريني سايبري

کارآفريني تکنولوژي اطلاعات

کارآفريني کشاورزي

کارآفريني بين الملل

پنجره هاي فرصت در کارآفريني

حفره هاي کارآفريني

مدلهاي بهبنه نوآوري باز

هوش کسب و کار

هوش بازار

هوش استراتژيک

1- کيفيت، بهره‌وري و تعالي سازماني

2- رهبري و رفتار سازماني

3- توليد، فرآيند و عمليات

مديريت توليد و عمليات، مديريت زنجيره تأمين، پژوهش عملياتي، مديريت پروژه، مديريت فرآيندها و معماري سازماني، مديريت لجستيک، چابکي در سازمان

4-مديريت راهبردي

برنامه ريزي راهبردي، مديريت راهبردي ، تحليل رقابتي ادغام وخريد، پيمان هاي راهبردي ، شيوه مديريت شرکتهاي هولدينگ، استراتژي در سطح شرکت ها ، پياده سازي استراتژي و موانع موفقيت آن

5- مديريت سيستم‌ها و فناوري اطلاعات

6- مديريت استراتژيک و رقابت

7- مديريت منابع انساني

 

8- مديريت تکنولوژي، تحقيق و توسعه

9- مديريت بازار

 

10- اخلاق و فلسفه سازمان و مديريت

11- حاکميت سازماني و مسووليت اجتماعي


 حسابداريکلمات کلیدی :
حسابداري- مدیریت-کارآفرینی-همایش-کنفرانس


تلفن دبیرخانه :
2632552104
مسئول دبیرخانه :
حیدری