امروز : پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
دومین همایش ملی اقتصاد دفاع \" با تاکید بر مقابله با جنگ اقتصادی و تامین مالی بخش دفاع\"
تاریخ برگزاری همایش :
1397/11/29
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1397/09/30
پایان یافته
برگزارکنندگان :
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
مکان برگزاری :
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
ملی
گروه بندی :


محورهای کنفرانس :

مفاهیم، مبانی، نظریه ها وتکنیک های اقتصاد دفاع

1- مبانی و نظریه های اقتصاد دفاع

2-جایگاه دفاع در مکاتب اقتصادی

3-تحلیل اقتصادی راهبردهای دفاعی

4-نظامهای آماری و تحلیل های دفاع

5-رابطه الگوهای اقتصادی و الگوهای دفاعی  

6-مدلها و تکنیک های جنگ و دفاع اقتصادی

7- نظریه بازی ها و شبیه­سازی بازی جنگ اقتصادی

8- مدل های تحلیل اقتصاد دفاع و کاربرد روشهای کمی (DSGE، SAM، FP و ...) در آن

 

اقتصاد و تامین مالی بخش دفاع

1- روش ها و ابزارهای تامین مالی بخش دفاع

2- مدیریت منابع عمومی و تامین مالی بخش دفاع

3- مبانی، مفاهیم و نظریه های تامین مالی بخش دفاع

4- مدلهای تامین مالی بخش دفاع در زمان جنگ و صلح

5- الگوهای ثبات مالی صندوق های تامین اجتماعی نیروهای مسلح

6-ظرفیتها و کاربرد ابزارهای تامین مالی اسلامی برای تامین مالی بخش دفاع

7- الگوی تعامل بهینه بخش دفاع با بازارهای پول، سرمایه و بیمه های بازرگانی

8-مطالعه تطبیقی و بررسی تجربیات تامین مالی بخش دفاع در کشورهای مختلف

 

 

 

 

 

 

 

 

دفاع اقتصادی و جنگ مالی، پولی و ارزی

 • جنگ افزارهای مالی، پولی و ارزی و دفاع اقتصادی
 • محدودیت های آمریکا در میزان و بازه زمانی اعمال تحریم ها
 • تهدیدها و فرصتهای نظام مالی، پولی و ارزی در جنگ اقتصادی
 • آینده پژوهی جنگ های اقتصادی و تحریم های مالی، پولی و ارزی
 • واکاوی تحریم های جدید آمریکا (کاتسا) و راهکارهای مقابله با آن
 • سیاستهای مالی، پولی و ارزی موثر در دفاع اقتصادی و تاب آوری مالی
 • نقش مدیریت افکار عمومی و رسانه ها در بحران های مالی و دفاع اقتصادی
 • نقش شرکتهای دانش بنیان و کسب و کارهای نوپا (Fintech و ُStartup) در دفاع اقتصادی
 • تحلیل و ارزیابی پیامدهای اقتصادی امنیتی سیاستهای مالی، پولی و ارزی پس از خروج آمریکا از برجام
 • ارزیابی سیاستها و اقدامات سیاسی، اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا در قبال خروج آمریکا از برجام و تحریم های آمریکا علیه ایران

 

حکمرانی اقتصاد جهان و دفاع اقتصادی

 • حکمرانی اقتصاد جهانی و دیپلماسی دفاع اقتصادی
 • مبانی، نهادها، ساختارها و ابزارهای نظام حکمرانی اقتصاد جهان
 • ظرفیتها، تجارب و کارکردهای پیمان های پولی دو یا چند جانبه
 • ظرفیت صندوق توسعه ملی در تامین مالی پروژه های فراگیر و مشترک منطقه ای
 • چالش ها و نحوه تعامل بهینه با نهادها و کنوانسیون های بین المللی نظیر FATF، پالرمو و ...
 • ظرفیتها و کارکردهای ایجاد و عضویت در نهادهای پولی و مالی مشترک منطقه ای و بین المللی
 • کارکردهای دفاعی- امنیتی نهادها و کنوانسیون های بین المللی و بین الدول مالی، پولی و ارزی

 

پول های مجازی و دفاع اقتصادی

1- پول های مجازی و هژمونی دلار

2- چالش های دفاعی- اقتصادی توسعه کاربرد پول های مجازی

3- مبانی، کارکردها و تجربه های کاربرد پول های مجازی در نظام مالی

4- آینده پژوهی پول های مجازی و فرصتها و پیامدهای اقتصادی- امنیتی آن

5- اثر پول های مجازی بر توان نظارتی نهادهای حاکمیتی و سیاستگذاری مناسب در قبال آنکلمات کلیدی :
اقتصاد دفاع، جنگ اقتصادی، تحریم، پول مجازی، دیپلماسی دفاع اقتصادی


تلفن دبیرخانه :
02188728947
مسئول دبیرخانه :
دکتر محمد رضا فرزین