امروز : پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها
تاریخ برگزاری همایش :
1397/12/02
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1397/09/25
پایان یافته
برگزارکنندگان :
دانشگاه کاشان- دانشگاه اصفهان
مکان برگزاری :
دانشگاه کاشان
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
بین المللی
گروه بندی :


محورهای کنفرانس :

کنفرانس CGCO در حالت کلی مقالات مربوط به بازی‌های رایانه‌ای را قبول می‌کند. به طور خاص، محورهای اصلی کنفرانس شامل (و البته نه محدود به) این موضوعات هستند:

 • فنی:
  • انجام عمومی بازیها
  • بازیهای برخط
  • بازیهای جدی
  • بازیهای مبتنی بر شبیهسازی
  • بهینه سازی در هنر فنی
  • تجربه بازیکن
  • تنظیم پویای دشواری
  • توسعه کاراکتر و روایت
  • تولید رویهای محتوا
  • جستجوی تخاصمی
  • دادهکاوی بازی
  • روایت تعاملی هوشمند
  • شناسایی احساس در گیمپلی
  • طراحی بازی مبتنی بر هوش محاسباتی/مصنوعی
  • کاربردهای نظریه بازی
  • مدلسازی احساس
  • مدلسازی بازیکن/رقیب
  • مدلسازی فرآیند توسعه
  • واقعیت افزوده/مجازی/ترکیبی
  • هوش محاسباتی/مصنوعی برای فیلمبرداری مجازی
  • هوش مصنوعی در آموزش
  • یادگیری چندعاملی و چنداستراتژی
  • یادگیری ماشین در بازیها
 • علوم انسانی:
  • بازاریابی و تبلیغات هوشمند
  • بازیوارسازی
  • بازیهای جدی
  • تجارت، اقتصاد و کارآفرینی
  • تحلیل روانشناختی
  • رواندرمانی و بهبود سلامت روانی
  • رویکردهای فلسفی
  • سواد رسانهای
  • مالکیت فکری و کپیرایت
  • مدلسازی احساس و انگیزش
  • یادگیری مبتنی بر بازی
 • هنر:
  • تجربه کاربر
  • تحلیل زیباییشناختی و هنری
  • ترویج آموزه‌های مذهبی و قرآنی
  • ترویج ارزش‌های دفاع مقدس
  • توسعه‌ی صنعت گردشگری
  • روایت
  • طراحی صوت
  • فقه و اخلاق
  • فناوریهای جدید رسانهای
  • مصنوعات و هنر هدفمند
  • واسط کاربری
  • هنر تعاملی
  • هنر صوتی
  • هویت‌یابی و فرهنگ‌سازی

همچنین سایر محورهای مرتبط با علوم فنی، انسانی و هنر که در رابطه با بازی‌های رایانه‌ای باشند، مورد توجه قرار خواهند گرفت.

 

نگاه ویژه کنفرانس

نگاه ویژه این دوره از کنفرانس، «توان‌بخشی شناختی و بازی‌های رایانه‌ای» خواهد بود و پژوهش‌های مرتبط با این حوزه نوین و کاربردی، جایگاه ویژه‌ای خواهند داشت.

 کلمات کلیدی :
کنفرانس «بازی‌های رایانه‌ای: فرصت‌ها و چالش‌ها»


تلفن دبیرخانه :
03155913482
مسئول دبیرخانه :
دکتر جواد سلیمی