امروز : پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
تاریخ برگزاری همایش :
1395/12/05
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1395/11/05
پایان یافته
برگزارکنندگان :
انجمن افق نوین علم و فناوری
مکان برگزاری :
تهران
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
بین المللی
گروه بندی :


محورهای کنفرانس :

الف- افق های نوین در حوزه علوم پایه:

A: New horizons on the Basic Sciences:

 1. علوم آمار

1- Statistical Sciences

 1. علوم زمین

2- Ground Sciences

 1. علوم شیمی

3- Chemical Sciences

 1. علوم فیزیک

4- Physics Sciences

 1. علوم زیستی

5- Bio Sciences

 1. علوم جغرافیا

6- Geographic Sciences

 1. علوم مدیریت

7- Management Sciences

 1. علوم کامپیوتر

8- Computer Sciences

 1. علوم ریاضیات

9- Mathematical Sciences

 1. علوم بنیادین

10- Fundamental Sciences

 

ب- افق های نوین در حوزه علوم فنی و مهندسی:

B: New horizons on the Technical and Engineering Field:

 1. مهندسی برق

1- Electrical Engineering

 1. مهندسی مواد

2- Material Engineering

 1. مهندسی دریا

3- Marine Engineering

 1. مهندسی عمران

4- Civil Engineering

 1. مهندسی انرژی

5- Energy Engineering

 1. مهندسی معدن

6- Mining Engineering

 1. مهندس نساجی

7- Textile Engineering

 1. مهندسی شیمی

8- Chemical Engineering

 1. مهندسی صنایع

9- Industrial Engineering

 1. مهندسی پزشکی

10- Biomedical Engineering

 1. مهندسی مکانیک

11- Mechanical Engineering

 1. مهندسی شیلات

12- Fishery Engineering

 1. مهندسی مخابرات

13- Telecommunication Engineering

 1. مهندس متالورژی

14- Metallurgical Engineering

 1. مهندسی معماری

15- Architectural Engineering

 1. مهندسی هوا فضا

16- Aerospace Engineering

 1. مهندسی کامپیوتر

17- Computer Engineering

 1. مهندسی منابع آب

18- Water Resources Engineering

 1. مهندسی هسته ای

19- Nuclear Engineering

 1. مهندسی ساختمان

20- Structural Engineering

 1. مهندسی کشاورزی

21- Agricultural Engineering

 1. مهندسی شهرسازی

22- Urban Engineering

 1. مهندسی نفت و گاز

23- Oil and Gas Engineering

 1. مهندسی مکاترونیک

24- Mechatronic Engineering

 1. مهندسی فضای سبز

25- Landscape Engineering

 1. مهندسی حمل و نقل

26- Transportation Engineering

 1. مهندسی اپتیک و لیزر

27- Optic and Laser Engineering

 1. مهندسی صنایع غذایی

28- Food Industries Engineering

 1. مهندسی منابع طبیعی

29- Natural Resources Engineering

 1. مهندسی محیط زیست

30- Environment Engineering

 1. مهندسی آب و فاضلاب

31- Water and Wastewater Engineering

 1. مهندسی ساخت و تولید

32- Manufacturing Engineering

 1. مهندسی فناوری اطلاعات

33- Information Technology Engineering

 1. مهندسی صنایع پتروشیمی

34- Petrochemical Engineering

 1. مهندسی و مدیریت ساخت

35- Engineering and Construction Management

پ-محورهای ویژه:

C: Special Topics:

 1. مهندسی اقتصاد و توسعه

1- Economy and Development Engineering

 1. مهندسی علم و هنر

2- Science and Art Engineering

 1. مهندسی فرهنگی

3- Cultural Engineering

 1. مهندسی دانش

4- Science Engineering

 1. مهندسی پایدار

5- Sustainable Engineeringکلمات کلیدی :
m13


تلفن دبیرخانه :
02177211508
مسئول دبیرخانه :
.