امروز : شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در باستان شناسی،تاریخ و هنر ایران
تاریخ برگزاری همایش :
1397/12/15
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1397/11/10
پایان یافته
برگزارکنندگان :
مرکز بن المللی همایش ها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام
مکان برگزاری :
تهران
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
ملی


محورهای کنفرانس :

باستان شناسی
·    راهبردهای باستان‌شناسی ایران در یک‌صد سال گذشته: تاریخچه، چالش‌ها و راهکارها
·    رویکردهای میان‌رشته‌ای در باستان‌شناسی ایران
·    باستان‌شناسی دریایی (ساحلی، زیر آب، شناورها)
·    باستان شناسی سواحل خلیج فارس، دریای عمان و دریای مازندران
·    انسان‌شناسی پیش از تاریخ ایران
·    باستان‌شناسی پارینه‌سنگی ایران
·    نظریه‌ها و راهبردهای نوسنگی‌گرایی در ایران
·    کاربرد روش‌ها و مطالعات میان‌ رشته‌ای در پژوهش‌های باستان شناسی
·    جایگاه و اهمیت متون و اسناد نوشتاری در پژوهش‌های باستان‌شناسی تاریخی
·    اهمیت و ضرورت مطالعات شناسی و فرهنگ و زبان‌های باستانی در پژوهش‌های باستان‌شناسی تاریخی
·    الگوهای استقرار در محوطه های تاریخی ایران
·    برهم‌کنش‌های فرهنگی محوطه‌های تاریخی ایران با مناطق همجوار
·    چشم‌اندازهای نوین در مبانی نظری و روش‌شناسی باستان‌شناسی تاریخی ایران و جهان
·    آسیب‌شناسی و چالش‌های باستان‌شناسی دوران اسلامی به‌عنوان دوران زنده و پابرجا
·    از مجموعه‌ها تا موزه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی: شناسایی، گردآوری، مستند نگاری، حفاظت، عرضه و نشر آثار
·    مطالعات باستان‌سنجی و فناوری اطلاعات در حوزه باستان‌شناسی: سیر تحول، کاربرد و دستاوردها
·    شبکه‌های ارتباطی: بستر جغرافیایی و نقش راه‌ها در مبادلات اقتصادی، سیاسی، نظامی، مذهبی و اجتماعی
·    باستان‌شناسی پهنه های فرهنگی شهری و برون‌شهری و بناهای دوران اسلامی
·    احیاء کاربری پهنه های فرهنگی با نگاه به چالش‌های امروزی میراث باستان‌شناختی، آمایش فرهنگی سرزمین و حیات پایدار

 تاریخ و هنر

 • چالش‌های پیش روی پژوهش در تاریخ هنر ایران
  ·    تجزیه و تحلیل فرمی و محتوایی آثار معماری ایران
  ·    مطالعات تطبیقی معماری و تزئینات وابسته به آن در هنر و معماری ایرانی
  ·    نقش معماری کهن ایران در توسعه معماری جهان اسلام در ادوار مختلف
  ·    هنرهای صناعی و تداوم آن در ادوار تاریخی ایران
  ·    مطالعات تطبیقی نگارگری ایرانی
  ·    ارتباط ادبیات و دیگر هنرها در دوره اسلامی
  ·    منبع تاریخ هنر ایران (پیش از اسلام و دوران اسلامی)
  ·    نقش بسترهای اقتصادی و اجتماعی در رشد و تعالی تاریخ هنر ایران
  ·    تاریخ‌نگاری هنر و نقد آن در هنر ایران
  ·    رویکردهای مطالعه و تحلیل در هنر ایران
  ·    رویکردهای جدید نقد هنر و میزان کاربرد آن در هنر ایران


کلمات کلیدی :
باستان شناسی-هنر-تاریخ


تلفن دبیرخانه :
02177891786
مسئول دبیرخانه :
-