امروز : پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی
تاریخ برگزاری همایش :
1397/12/15
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1397/11/30
پایان یافته
برگزارکنندگان :
دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران و شرکت کیمیاخرد پارس
مکان برگزاری :
دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
ملی
گروه بندی :


محورهای کنفرانس :

محورهای کنفرانس ملی تاب‌آروی و پدافند بیمارستانی


- تحریم و راهکارهای تداوم خدمات بهداشت و درمان
- مدیریت خطر در اعتباربخشی بیمارستان‌ها
- تاب آوری و ایمنی شریان‌های حیاتی بیمارستان‌ها
- آمادگی بیمارستان‌ها در حوادث و بلایا
- ایمنی در برابر حریق در بیمارستان‌ها
- فراظرفیت و تداوم خدمات بیمارستانی در حوادث و بلایا
- نقش فناوری‌های نوین و استارت‌ آپ‌ها در تاب آوری بیمارستانی
- تاب‌آوری و مقاوم‌سازی سازه‌ای و غیر سازه‌ای بیمارستان‌ها
- تاب‌آروی سرمایه انسانی بیمارستان‌ها در حوادث و بلایا
- بازسازی و بازتوانی بیمارستانی در حوادث و بلایا
- درس‌آموخته‌های حوادث و بلایا برای تاب‌آوری بیمارستانی
- پدافند سایبری و نظام ارایه خدمات بیمارستانی
- پدافند زیستی و نظام ارایه خدمات بیمارستانی
- پدافند کالبدی بیمارستانها
- پدافند اقتصادی و نظام ارایه خدمات بیمارستانی
- طراحی مراکز درمانی و تاثیر فرم شهر بر تاب‌آوری مراکز بیمارستانی
- نقش شهرسازی در تاب‌آوری بیمارستانهاکلمات کلیدی :
کنفرانس تاب‌آروی ملی همایش مدیریت بحران پدافند پدافند غیرعامل بیمارستانها مراکز درمانی


تلفن دبیرخانه :
02144991167
مسئول دبیرخانه :
دکتر اکبری ساری (رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران)