امروز : پنجشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
سومین کنفرانس بین المللی سالانه زمین شناسی و علوم زمین
تاریخ برگزاری همایش :
1398/02/31
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/02/27
پایان یافته
برگزارکنندگان :
موسسه بین المللی آموزشی و پژوهشی اندیشه محور فردا
مکان برگزاری :
تهران
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
بین المللی
گروه بندی :


محورهای کنفرانس :
علوم زمین
 • اکتشاف ( زمین شناسی اقتصادی، اکتشافات ژئوشیمیایی، اکتشافات ژئوفیزیکی، بررسی های فنی اقتصادی و معدنی
 • زمین شناسی بنیادین (پترولوژی، چینه و فسیل شناسی،نقشه زمین شناسی، زمین شناسی نفت و دیاپیریسم، زمین
 • زمین ساخت، زمین لرزه، لرزه شناسی و مهندسی زلزله
 • زمین شناسی دریایی، اقیانوس شناسی، رسوب شناسی و محیطهای رسوبی و ژئوفیزیک دریا
 • زمین شناسی زیست محیطی، پزشکی و کشاورزی
 • ژئومتیکس و ژئوفیزیک هوایی
 • مخاطرات زمین شناختی،زمین شناسی مهندسی و آب زمین شناسی
 • کانه آرایی و فراوری مواد معدنی
 • روشهای آنالیز دستگاهی در مواد معدنی
 • میراث زمین شناختی، ژئوتوریسم و غارشناسی
 • آموزش علوم زمین
 • علوم زمین و اقتصاد مقاومتی
زمین شناسی
 • زمین شناسی اقتصادی،معدن و اکتشاف
 • چینه شناسی و فسیل شناسی
 • کانی شناسی و سنگ شناسی
 • آب شناسی و آب های زیرزمینی
 • زمین شناسی ساختاری و زمین ساخت
 • رسوب شناسی و سنگ های رسوبی
 • زمین شناسی مهندسی
 • زمین شناسی نفت و منابع انرژی
 • زمین شناسی گردشگری و طبیعت گردی
 • زمین فیزیک، زلزله شناسی و لرزه زمین ساخت
 • زمین شناسی زیست محیطی و زمین شناسی پزشکی
 • مخاطرات زمین شناسی و زمین شناسی شهری
 • گوهر شناسی و سنگ های قیمتی
 • کارآفرینی در زمین شناسی
 • فناوری نانو در زمین شناسی
 • سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
 • زمین شناسی و توسعه پایدار، انرژی های نو و تجدید پذیر
 • زمین شیمی
 • زمین ریخت شناسی و و زمین شناسی کواترنری
 • زمین شناسی دریایی
 • زمین شناسی دریایی
 • افق های نو در زمین شناسی
 • کاربرد آمار و ریاضی در زمین شناسی
 • فناوری اطلاعات(IT) در زمین شناسی


کلمات کلیدی :
همایش- کنفرانس- بین المللی-زمین- زمین شناسی- جغرافیا-علوم زمین


تلفن دبیرخانه :
۰۲۱۲۸۴۲۴۳۷۱
مسئول دبیرخانه :
دکتر حسین زارعی