امروز : شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
دومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
تاریخ برگزاری همایش :
1398/05/31
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/03/20
پایان یافته
برگزارکنندگان :
دانشگاه صنعتی مراغه
مکان برگزاری :
تهران
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
بین المللی
گروه بندی :


محورهای کنفرانس :

محور های تحت پوشش:

مهندسی عمران و توسعه پایدار

مهندسی سازه ، زلزله و بهسازي لرزه اي

مهندسی معماری و توسعه پایدار

مهندسی ترافیک ، حمل و نقل و زیرساخت های شهری

برنامه ریزی ، مدیریت و طراحی شهری

مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری

منظر شهري پايدار و توسعه

فرهنگ ، جامعه شناسی و روانشناسی شهری

مرمت بافت ها و آثار تاریخی

مدیریت ریسک و بحران و راه کار های ایجاد مدیریت جامع بحران

مهندسی شهرسازی وتوسعه شهري پايدار

 کلمات کلیدی :
محور های تحت پوشش: مهندسی عمران و توسعه پایدار مهندسی سازه ، زلزله و بهسازي لرزه اي مهندسی معماری و توسعه پایدار مهندسی ترافیک ، حمل و نقل و زیرساخت های شهری برنامه ریزی ، مدیریت و طراحی شهری مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری منظر شهري پايدار و توسعه فرهنگ ، جامعه شناسی و روانشناسی شهری مرمت بافت ها و آثار تاریخی مدیریت ریسک و بحران و راه کار های ایجاد مدیریت جامع بحران مهندسی شهرسازی وتوسعه شهري پايدار


تلفن دبیرخانه :
02128423121
مسئول دبیرخانه :
دکتر علیرضا مهدوی