امروز : یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
پنجمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
تاریخ برگزاری همایش :
1398/06/21
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/04/15
پایان یافته
برگزارکنندگان :
مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
مکان برگزاری :
شیراز
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
بین المللی


محورهای کنفرانس :

 

 
1) مهندسی کشاورزی و توسعه پایدار
 
1-1) آبخیزداری و مدیریت منابع خاک و توسعه پایدار 
2-1) مدیریت و اقتصاد کشاورزی و توسعه پایدار
3-1) ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه پایدار
4-1) بیوتکنولوژی کشاورزی و توسعه پایدار
5-1) مکانیزاسیون کشاورزی و توسعه پایدار
6-1) علوم باغبانی و توسعه پایدار
7-1) علوم شیلات و توسعه پایدار
8-1) صنایع غذایی و توسعه پایدار
9-1) منابع طبیعی و توسعه پایدار
10-1) علوم زراعت و توسعه پایدار
11-1) گیاهان دارویی، طب سنتی و توسعه پایدار
12-1) سایر موضوعات مرتبط با مهندسی کشاورزی و توسعه پایدار

 
2) مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
 
1-2) مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
2-2) آموزش محیط زیست و توسعه پایدار 
3-2) حقوق محیط زیست و توسعه پایدار 
4-2) مدیریت پسماند و توسعه پایدار
5-2) آمایش سرزمین و توسعه پایدار 
6-2) مدیریت انرژی و توسعه پایدار
7-2) کنوانسیون ها و توسعه پایدار 
8-2) تنوع زیستی و توسعه پایدار 
9-2) اکوتوریسم و توسعه پایدار 
10-2) HSE و توسعه پایدار
11-2) سایر موضوعات مرتبط با مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار


کلمات کلیدی :
همایش،کنفرانس،مهندسی کشاورزی، مهندسی محیط زیست


تلفن دبیرخانه :
07132309166
مسئول دبیرخانه :
خانم حسینی