امروز : یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان
تاریخ برگزاری همایش :
1398/03/29
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/03/25
پایان یافته
برگزارکنندگان :
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
مکان برگزاری :
مرکز همایش های تحقیقات صنعتی ایران
نوع :
دوره های آموزشی
سطح برگزاری :
ملی


محورهای کنفرانس :

 مقدمه
 آموزش : ضرورت استفاده از نظام های ارزیابی عملکرد
 آموزش : اهداف مدیریت و ارزیابی عملکرد
 آموزش : ابعاد ارزیابی عملکرد
 آموزش : نگاهی به منابع انسانی و جایگاه ارزیابی عملکرد در آن
 آموزش : تعریف ارزیابی عملکرد
 آموزش : تفاوت ارزیابی عملکرد با مدیریت عملکرد
 آموزش : وضعیت مدیریت عملکرد در سازمان های ایرانی
 آموزش : نکات مورد ارزیابی (چه چیزهایی را باید ارزیابی کنیم)
 آموزش : ویژگی های شاخص های ارزیابی
 آموزش : خطاهای ارزیابی و دلایل بروز آنها
 آموزش : تکنیک ها و روش های ارزیابی عملکرد
 آموزش : ارزیابی 360 درجه
 آموزش : نکات مورد توجه در مصاحبه های ارزیابی عملکرد
 آموزش : وظایف ما بعد از ارزیابی عملکرد چیست؟کلمات کلیدی :
همایش ، همایش مدیران ، عملکرد کارکنان ،


تلفن دبیرخانه :
88310113
مسئول دبیرخانه :
خانم بانوی