امروز : شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
دومین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
تاریخ برگزاری همایش :
1398/06/28
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/06/20
پایان یافته
برگزارکنندگان :
دبیرخانه دائمی کنفرانس
مکان برگزاری :
دانشگاه تهران
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
بین المللی


محورهای کنفرانس :


کلمات کلیدی :
دومین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل


تلفن دبیرخانه :
02166594175
مسئول دبیرخانه :
مهندس سجاد جلیلیان